A cikk forrása: http://www.shiatsu-austria.at/einfuehrung/forschung_27.htm

 

Kivonat az ESF (Európai Shiatsu Szövetség) megbízásából készített, 2007 decemberében megjelent tanulmányból.
Fordította: Tóth Eszter 

A teljes, 291 oldalas tanulmány angol nyelven itt olvasható.
A tanulmányról készített hivatalos, 11 oldalas, angol nyelvű összefoglaló itt olvasható. 

A tanulmányt, melyre 2005 őszén 3 országot érintő tanulmányként kaptak megbízást, Andrew F. Long (Egészségügyi iskola, Leeds-i egyetem) vezette. A kutatás célja az volt, hogy összegyűjtsék a shiatsuban részesültek észleléseit, tapasztalatait a shiatsu rövid- és hosszútávú hatásaival kapcsolatban, és hogy bepillantást nyerjenek a shiatsu gyógyászoknak a shiatsuval való személyes viszonyába.

A tanulmányt Ausztriában, Spanyolországban és Nagy-Britanniában longitudinális csoporttanulmány formájában* végezték. Minden, alapvető tapasztalattal rendelkező shiatsu gyógyászt, aki a tanulmányban részt vett, megkértek, hogy 16 felnőtt kezelt személyt nyerjen meg a tanulmányban való részvételre. Ezek közül max. 5 személynek "újnak" kellett lennie, vagyis olyannak, aki előtte még soha nem részesült shiatsu kezelésben, vagy legalábbis nem ennél a kezelőnél. Minden kezeltet 4 kérdőív kitöltésére kértek meg, az elsőt a shiatsu kezelések elején ("baseline"), a másodikat négy-hat nappal ez első kezelés után, a harmadikat három a negyediket pedig négy hónap után kellett kitöltenie.

Összesen 984 shiatsu kezelésben részesült személy vett részt a felmérésben, 633 (67%) személy töltötte ki és küldte el a leeds-i egyetemre mind a négy kérdőívet. Ausztriában összesen 371 kezelt vett részt és 261-en töltötték ki mind a négy kérdőívet (70%), Spanyolországban 189 és 93 (49%) és Nagy-Britanniában 388 és 279 (72%) volt az arány.

A tanulmány legfontosabb eredményei a következők voltak:

Ki és miért veszi igénybe a shiatsut?

A tipikus shiatsu kezelt: nő, a negyvenes éveiben, alkalmazott, korábban már ismerte a shiatsut és jó vagy kiváló fizikai állapotnak örvend. Nagy-Britanniában az átlagéletkor kicsit magasabb, itt átlagosan kb. 50 évesek a shiatsu kezeltek.

A legelső shiatsu kezelés egyik fontos indoka a kezeltek majdnem egy harmadánál a kíváncsiság volt, az aktuális shiatsu kezeléssorozatra pedig elsősorban az "egészség megőrzése vagy javítása érdekében" jelentkeztek, vagy azért, hogy "tegyenek valamit magukért" vagy pedig a "személyes fejlődés" volt a cél.

Mit várnak el a shiatsuban részesülők a kezelésektől?

Ennél a kérdésnél az elvárások széles palettája mutatkozott meg. Sokan, akik már valamikor korábban részesültek shiatsu kezelésben, a korábbi jó tapasztalataikra hivatkoztak. Mindhárom országban ugyanaz a hét legfontosabb elvárás állt a lista élén (és ami itt érdekes, hogy mind a tapasztalt mind az új kezeltek ismerték a shiatsu nyelvét): energia-munka (energy-work), az önértékelés erősítése (self-enhancement), ellazulás vagy stressz csökkentése (relaxation or stress-reduction), panaszmentesség (gaining physical relief from symptoms), speciális tünetek csökkentése (alleviation of the symptoms of particular conditions), érzelmi segítségnyújtás és támogatás (emotional help and support), valamint a testi és szellemi tudatosság erősítése (enhancing awareness of mind and body).

A shiatsu gyógyász és a kezelt személy között kialakult kapcsolat jellemzői

A kezelő és kezelt személy közti kapcsolatot túlnyomórészt pozitívnak ítélték. A kezelt személyek nagyrészt azt élik meg, hogy figyelnek rájuk és elfogadják őket. A kezelőt többnyire bizalommal teli, megbízható, ügyes és általában "meleg" személyként jellemezték.

A shiatsu közvetlen hatásai

Közvetlenül a shiatsu kezelés alatt vagy után a következő hatásokat észlelték magukon a kezeltek: energetikai blokádok oldódtak, testi és érzelmi változások következtek be, nyugodtabbnak, ellazultabbnak, és energikusabbnak érezték magukat, jobban tudtak a kihívásokkal szembenézni és kiegyensúlyozottabbak voltak.

Biztonság és a shiatsu negatív hatásai

Kellemetlen tapasztalatokról a shiastu-kezeltek 12-22 százaléka számolt be. A legnagyobb számú ilyen visszajelzés a második kérdőív (négy-hat nappal a kezelés után) esetében érkezett 18-21 százalékkal, a legalacsonyabb a negyedik kérdőívnél (hat hónappal az első kezelés után) 12-17 százalékkal.

A kezeltek több mint négyötöde (82%) átmenetiként jellemezte a negatív reakciókat, vagyis a kezdetben negatívként megélt hatás átmeneti volt, és a későbbiekben többnyire pozitív hatássá változott. A negatív hatásoknak csak kis százaléka (3%) jellemezhető "nem kívánatosként" vagy "potenciális ellentétes hatásként" vagy olyan "hatásként, mely a kezelt biztonságát veszélyezteti".

A shiatsu hosszútávú hatásai

A felmérés során mindenféle panasz észrevehető javulását találták (Ausztria, Nagy-Britannia). A legnagyobb mértékű javulásokat a stressz és feszültségek esetében tapasztalták, melyeknek következményeként izom-, ízületi és testtáji problémák lépnek fel (ideértve a tartás- és hátproblémákat) - ezek a panaszok a spanyolországi felmérésben résztvevők esetében is jelentős javulást mutattak.

Általában tapasztalhatóak a shiatsu jellemző hatásai, így az általános egészség javulása, a saját egészségbe vetett bizalom növekedése, az emberek jobban megértik önmagukat, változik a saját testük megértése, jobban tudják kezelni a különböző helyzeteket, fejlődnek és emberileg érnek.

Körülbelül a felmérésben résztvevők négyötöde - a shiatsu terapeuta javaslatára, ill. a shiatsu kezelésekben tapasztaltak miatt - változtatott az életvitelén. Ez vonatkozik pl. arra, hogy többet pihennek a mindennapokban, testi gyakorlatokat végeznek, odafigyelnek a táplálkozásra. A megkérdezettek egyharmada tett szert a kezelések során olyan tapasztalatokra, melyek az általános életvitelüket befolyásolták: a testi és szellemi tudatosság, az általános bizalom, és az "elengedés" képességének növekedése.

Sok shiatsu kezelt hozzáállása változott a betegségmegelőzéssel és a panaszok kezelésével szemben, s ezen belül különösen nőtt a komplementer gyógyászati módszerek igénybevétele.

A shiatsuval szembeni elvárások és elégedettség

A shiatsu kezeltek túlnyomó része arról nyilatkozott, hogy az elvárásaik teljesültek, vagy a kezelések felülmúlták az elvárásaikat. Összesen öt személy számolt be arról, hogy nem teljesültek az elvárásaik.

Gazdasági hatások

A shiatsu kezelések ideje alatt egyértelműen csökken az orvosi- és a kórházi konzultációk, kezelések száma, valamint a hagyományos gyógyszerek használata. Ez nagy lehetőséget rejt magában: a shiatsuval költségeket takaríthatunk meg az egészségügy piacán. További megtakarítások várhatók az életmódváltások következtében (több testmozgás, pihenés, táplálkozás megváltoztatása).

Általában azt mutatja a felmérés, hogy a shiatsu használata biztonságos, és a vizsgált időszakban pozitív változásokat hozott, s ezen túl pedig nagyon valószínűek a folytatólagos pozitív hatások.

A shiatsu gyógyászok számára A.F.Long kutatásvezető mindenek előtt a következő eredményeket emelte ki:

  • Fontos a shiatsu kezeléseken kívüli gondos támogatás, különös tekintettel a segítségnyújtásra a gyógyulási krízisek, energetikai változások és kiegyensúlyozó folyamatok esetében.
  • Fontosak és hatékonyak azok a tanácsok, melyek megmutatják az életmódváltások lehetőségeit, s ezáltal segítik az egészség megtartását és az egészségtudatosság növekedését.
  • A shiatsunak jelentős szerepe lehet az egészségmegőrzésben és a betegségmegelőzésben.
  • A kezelő-kezelt viszony meghatározó a shiatsuban, s ebben mindenek előtt az a két fél közötti együttműködés, valamint a kezelt szerepe kiemelendő, mely abban áll, hogy a kezelt (több) felelősséget vállal a saját egészségéért.
*"longitudinális Kohort-vizsgálat": a panelvizsgálatok egyik speciális formája, melyben minden személyt ugyanabból a "kohortból" választottak ki szúrópróbaszerűen. A kohort  embercsoportot jelent, mely olyan személyekből áll össze, akiknek az életében egy bizonyos biográfiai esemény megközelítőleg ugyanabban az életszakaszban történt meg. A meghatározó jelleg szerint megkülönböztetünk születési kohortokat, beiskolázási kohortokat, válási kohortokat és még sok mást. (fordító)

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>