Shiatsu Journal 46. szám. Kiadó: Németországi Shiatsu Egyesület (Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland)
Fordította: Tóth Eszter


Újra és újra felteszik nekünk a kollégák és kolléganők a kérdést, hogy lehet-e egy teljes shiatsu- vagy akupunktúra-képzés után csecsemőkkel vagy kisgyermekekkel is dolgozni, és hogy az eddig tanultak átültethetők-e a gyerekekre.

Különbözőképp lehet megválaszolni ezt a kérdést - attól függően, milyen célunk van a gyermekek kezelésekor.

Ha közérzetjavító kezelés a célunk, az rendben van, akkor lényegében alkalmazhatjuk a tanultakat a (kis)gyermekek esetében is. Azonban ha egy gyermek fejlődését szeretnénk optimálisan támogatni, alapos tudással kell rendelkeznünk, mely magába foglalja a modern fejlődéslélektant és a meridián-rendszer fejlődését az embrionális életszakaszban és az első életévekben is.

Meridiánok és fejlődésfiziológia

A csecsemők és kisgyermekek kezelése során a legérdekesebb kérdés az, hogy milyen kapcsolat van a modern fejlődésfiziológia és a meridiánok rendszere között. Különösen érdekes ezen belül egyrészt az, hogy melyik meridián melyik fejlődési szakaszt irányítja, másrészt pedig az, hogy mi történik, ha ezen a kapcsolódási szinten valamiféle zavar keletkezik és ez a zavar élethosszig fennmarad. Az ebből nyert felismerések segítségével a felnőttekkel végzett munka során levezethető, hogy mely, a felnőtt életszakaszban meglévő energiaminták gyökereznek a pre- és posztnatális életszakaszban. Így a rendszeresen visszatérő energetikai zavarokat más szemszögből is lehet vizsgálni, és ennek megfelelően lehet alakítani a kezelési stratégiákat.

Az energetikai fejlődés zavarai okozhatnak zavarokat a szenzorikus és motorikus és ezáltal az emocionális és szociális területeken is, mivel az energetikai fejlődés szolgál alapul a motorikus és szenzorikus fejlődésnek, és nagymértékben befolyásolja ezeket. Ez a motorikus és szenzorikus központok közti információáramlás által lehetséges, amit a meridiánok támogatnak, valamint fordítva is igaz, hogy a mozgások és szenzorikus ingerek javítják a meridiánokban az energiaáramlást.

A meridiánok tehát egyfajta kommunikációs hálózatként működnek a fejlődő tudatosság és a külvilág között, mivel egyformán felelősek az ingerek és reflexek integrációjáért, valamint az anatómiai struktúra, a mozgás és tartás megszilárdításáért, és a gyermek személyiség- és viselkedésmintáiért is. Ezen okokból adódóan nagyon nagy felelősség a kisgyermekekkel dolgozni. Éppen ezért fontos, hogy éles legyen a szemünk ahhoz, hogy egy gyermek fejlődése olyan-e, amilyennek lennie kell. Ide tartozik az a képességünk, hogy helyesen értékeljük, vajon egy gyermeknek csak éppen kicsit több időre van szüksége a saját fejlődési lépéseihez, vagy már fejlődési lemaradás áll fenn. A gyermekfejlődésről szerzett ismereteink ahhoz is nagyon fontosak, hogy egy zavar esetén azonnal, megfelelő módon tudjunk reagálni, s ne veszítsünk értékes időt. Ez azt is jelenti, hogy a saját cselekvési korlátainkat is felismerjük és adott esetben a gyermeket terápiás (pl.: Bobath és Vojta féle gyógytorna) vagy orvosi (pl.: gyerekorvos, szociálpediátria, neuropediátria) felügyelet alá helyezzük. Csak így tudjuk megakadályozni, hogy egy gyermek a fejlődésében egyre inkább lemaradjon, legrosszabb esetben élethosszig fogyatékkal éljen.

Már egy gyermek korai fejlődési fázisában is megfigyelhetőek energetikai egyensúlytalanságok, amelyek, ha azonnal kezeljük őket, nem is fejlődnek ki nagyobb zavarokká. Kezeletlen energetikai egyensúlytalanságok megnyilvánulhatnak a motorikus vagy szenzorikus területeken fellépő eltérésektől kezdve a későbbi tanulási zavarokig többféleképpen. Pont a csecsemőknél és a kisgyermekeknél hozhat gyors javulást egy megfelelő kezelés. Ezáltal számos ilyen gyermek számára feleslegessé válik a speciális gyerek-gyógytorna formájában végzett kezelés, ami a gyermeknek és szülőnek egyaránt nagyon megterhelő lehet.

A csecsemő-shiatsu vagy shonishin során úgy lehet bizonyos meridiánokat stimulálni, hogy egy csecsemő képessé válik olyan mozgásokat is megcsinálni, amik korábban gondot okoztak. Vagy egy sírós csecsemő először megtalálja a középpontját és ezáltal megnyugszik, vagy javulnak a csecsemőkori emésztési problémák, az ún. "három hónapos kólikák". Egy csecsemő, aki eddig a fejlődéshez olyannyira szükséges hasonfekvést nem bírta, hirtelen jól érzi magát ebben a pózban. Ez csak néhány példa, hogy érzékeltessük a meridián szintű kezelések hatékonyságát.

A pre- és posztnatális energetikai fejlődés áttekintése

Látszik, milyen fontos az energetikai alapminták ismerete a gyermeki fejlődés dinamikájának megértéséhez, s ahhoz, hogy egy átfogó kezelési koncepciót alkothassunk a csecsemők és (kis)gyermekek kezeléséhez. Ezért, hogy jobban megértsük a gyermekek energetikai fejlődését, összeállítottunk a pre- és posztnatális fejlődésről egy összefoglalót.  Azonban az, hogy a meridiánok hogyan irányítják az észlelés- és mozgásfejlődést a születés utáni időszakban, olyan szerteágazó téma, hogy nem fér e cikk keretei közé, emiatt a posztnatális fejlődés időszakáról csak rövid említést teszünk.

Várandósság

Kr.e. 400-tól a Kr.u. 7 századig Kínában egy sor hasonló elmélet jelent meg az embrionális fejlődésről. A kínaiak embriológiai érdeklődése azon a lelkesedésen alapult, mely mindent áthatott, ami a "kezdettel", gyökerekkel", "alapokkal", vagy "forrással" kapcsolatba hozható volt. Az élet eredetének megértése iránti törekvések hatására az embriológia alapvető tudománnyá fejlődött.

A Ling Shu2 nyolcadik fejezetében a következő magyarázatot találhatjuk az élet eredetéről:

"Az égbolt yang energiája összekapcsolódik a befogadó földdel és létrehoz egy új embert. Ezt nevezik életnek."

Az élet kezdete tehát az ég és föld interakciójában keresendő. Ezt az elképzelést veszik alapul az ember teremtésének magyarázatakor is:

Az ég yang energiája, vagyis a férfi lényegisége (a spermiumok értendők ezalatt) összekapcsolódik a föld yin energiájával, ami a nő lényegiségének (petesejt) felel meg, és létrehoznak egy új életet.

Az első sejtosztódás során két sejt keletkezik, és itt a két sejt közötti határvonal a kormányzó és befogadó vezeték által képzett tengelynek felel meg. Ebben a kétsejt-stádiumban a befogadó-vezeték a sejtcsoport elülső részét, míg a kormányzó-vezeték a hátsó részét határozza meg. Ez az első osztódás, az épp említett két fő meridiánnal a TCM3 egy alapvető elvét mutatja meg, mely az életet egyáltalán lehetővé teszi: a yin (az elülső oldalon) és a yang (a hátsó oldalon) létezése.

A második sejtosztódáskor, a négysejt-stádiumban kialakul az úgynevezett övvezeték, a Daimai-tengely. Ez a tengely hozza létre a fent és lent irányait, miközben a Daimai-tengely nem csak a felső- és alsótest elválasztását, hanem azok összekapcsolását is lehetővé teszi. Vagyis az elválasztó és összekötő vonalak a legkorábbi embrionális szakaszban alakulnak ki, és energetikai adottságként egész életünket végigkísérik. Így már a zigóta négysejtes állapotában meghatározza a Daimai-tengely, a kormányzó vezeték és a befogadó vezeték a test horizontális és vertikális kiterjedését. Valószínűleg a várandósság első két hónapjában alakulnak ki a további sejtosztódások során a meridiánok, a szervekkel együtt.

Hogyan is értelmezhető a számunkra ismert fő meridiánok további fejlődése? A kétsejt-stádiumban a kettéosztódással kialakul a yin és yang. A yang kifelé akar mozdulni és meg kell találja a határait. A yin befelé igyekszik, struktúrát akar képezni és táplálni. Koncentrálódnia kell, táplálnia és a formákat fenntartania. Tehát a kifejlődő meridiánok már eleve megkapják az energetikai irányultságukat, vagyis a yin ill. yan funkciójukat.

A meridiánok kifejlődése

Mikor alakulnak ki a meridiánok saját funkciói? A sajátos meridiánfejlődés kérdéseire a Chao Yuan Fang (kr.u. 610) ad egyfajta választ, melyben az anyai meridiánok összefüggéseit és azoknak a leendő gyermekre gyakorolt hatásait a megfelelő várandóssági hónapokhoz kapcsolódóan jelenítik meg. Eszerint a meridiánoknak kezdetben nincsenek egyedi sajátságaik, hanem a várandósság hónapjai során alakulnak ki a jellemzőik. A születés előtt a meridiánok minden jellemzőjükkel együtt teljesen készek, és csak a megfelelő ingerre "várnak", hogy megtörténjen a további differenciálódásuk.

A születés

A születés pillanata azért játszik fontos szerepet, mert itt lép be a lélek (Po). Ez az a pillanat, amelyben az ember egy energetikai, testi, érzelmi és most már spirituális lénnyé is válik. Egy újszülött legszembetűnőbb jellemzője a tiszta yang jelenléte. A Ni-Yang és az örökölt esszencia ilyenkor a maximumon van, majd az öregedés során mindkettő csökken. A felnövekvő gyermek tiszta yang energiája különbözik a felnőttétől, mert ez a növekedést és fejlődést szolgálja. A tiszta Yang jelenléte által a fejlődő gyermek maximális növekedési potenciállal rendelkezik. Ez például egészen nyilvánvaló az első hat hónapban, amikor a gyermek súlya megduplázódik.

Gyermekkor

A gyermekkor olyan időszak, amikor mind a pozitív mind a negatív tapasztalatok sokkal mélyebb nyomokat hagynak a tudatalattiban mint bármely más későbbi életszakaszban. Ez a legnagyobb fizikai növekedés és leggyorsabb fejlődés időszaka. A kedvezőtlen feltételek (pl. alultápláltság, sérülések) súlyosan és hosszantartóan befolyásolhatják a test állapotát.

Amint a gyermek lélegzik, nem kap többé anyai vért. Azért, hogy fizikailag és energetikailag tovább fejlődjön, ettől kezdve a saját anyagcseréjére kell támaszkodnia. Az ehhez szükséges szervek a száj, gyomor és lép. Ha a TCM-ben az anyagcseréről esik szó, akkor mindig a föld harmonizáló és tápláló funkcióját értik alatta.

A föld anyagcserére vonatkoztatott feladata abban áll, hogy minden felvett dolgot asszimiláljon és a gyermek részévé tegyen. Kezdetben az anya veszi át a föld funkcióját a gyerek számára a placentán keresztül, majd az anyatejen keresztül és az állandó, nyugodt szeretettel, amelyet a táplálékkal együtt ad a gyermekének. A gyermeknek fejlődése során meg kell tanulnia, hogy ezt a funkciót saját maga átvegye. Hogy ezt milyen jól tudja megtenni, nagyban függ a föld minőséghez kapcsolódó előzetes tapasztalataitól.

Ahhoz, hogy a növekvő gyermek fokozatosan kialakítsa a saját ellenállóképességét (fém), rá van utalva a könnyen emészthető ételek, meleg, levegő és szeretet folyamatos beáramlására. A folyamatosság azért fontos, mert a gyenge föld még nem tud a többlet és hiány időszakai között közvetíteni. A táplálék, levegő és szeretet beáramlásának bármiféle megszakítása azonnal gyengítené a gyermeket testileg és lelkileg - ebben az esetben nem tud semmiféle alap és stabilitás kialakulni.

De minél erősebb és vitálisabb egy gyermek, annál jobban fog tudni ez ellen a gyengítés ellen tiltakozni és sírni fog. Ezért a hagyományos szemléletmód szerint egy síró csecsemő sosem hatalmi játszmákat játszik - sokkal inkább az életéért küzd. Ez az oka annak, hogy Kínában az az uralkodó vélemény, hogy egy gyermeket soha nem szabad sírni hagyni. 

Már ez a rövid kis összefoglaló is jól mutatja, hogy milyen sokrétű hatása van a föld és fém elemek, valamint a hozzájuk tartozó meridiánok - Lép, Gyomor, Tüdő, Vastagbél zavarainak. 

Ha egy gyermeknek ebben az életszakaszban nincs lehetősége arra, hogy ezeket a minőségeket teljesen kifejlessze, az később különféle módokon nyilvánulhat meg. Így például kialakulhat egy gyermekben az az érzés, hogy nem kap soha eleget, egy másik nehezen kezeli a testi közelséget, egy harmadik ki nem állhatja, ha össze kell koszolnia a kezét, vagy nehézségei vannak a rollerezés vagy biciklizés tanulásakor. Az iskolai írástanulás nehézségei is gyökerezhetnek ebben a korban, csak hogy néhány esetet említsünk. Ilyen esetekben sokat tehetünk a munkánk során.

Shonishin

Ha nem elegendőek a shiatsu technikáink, a shonishin-nel egy intenzívebb munkára van lehetőség. Itt egy Japánban 250 évvel ezelőtt kifejlesztett gyermek-akupunktúrás technikáról van szó, amelyben tűk helyett tompa eszközöket használnak, és a gyermek testén meghatározott reflexzónákon, meridiánszakaszokon, és akupunktúrás pontokon simító, dörzsölő és ütögető technikával kezelnek.  Ez a kezelési mód különösen gyengéd és hatékony, és habár ezt elsősorban csecsemők és gyermekek kezelésére használják, nagy segítség lehet legyengült felnőttek esetében is, hogy kihozzuk őket az energiahiányos állapotukból - nem utolsó sorban pedig a shonishinnel azok a felnőttek is kaphatnak akupunktúrás kezelést, akik félnek a tűtől.

Összefoglalás

A fenti fejtegetésekkel azt szeretnénk elérni, hogy a shiatsu-gyakorlók, de bárkik, akik akupunktúra vagy oszteopátia segítségével gyermekeket kezelnek, tudatosabban figyeljenek arra, hogy mekkora felelősségük van a gyermekek kezelésekor. Abban a pillanatban, amikor csecsemőket vagy gyermekeket kimondottan a fejlődésükben szeretnénk támogatni, olyan felelősséget vállalunk fel, amelyhez elengedhetetlenek olyan további szakmai ismeretek, melyek gyakran nem részei egy Shiatsu-képzésnek. Itt elsősorban a fejlődésfiziológia alapismeretei, valamint a gyermekek energetikai fejlődésének ismeretei nagy jelentőségűek ahhoz, hogy ne csak egy adekvát kezeléshez teremtsük meg a megfelelő előfeltételeket, de felmérjük saját cselekvési határainkat is, és tiszteljük is azokat.


1 A Shonishin módszer ismertetése a jelen cikk 8. fejezetében azonos cím alatt található.

2 Az i.e. 3. századból származik az egyik legősibb orvosi könyv: a Sárga Császár Belgyógyászati Könyve (Huang Ti Nei Ching), mely máig kiindulási alapként szolgál a keleti orvoslással foglalkozók számára. A mű foglalkozik a kínai medicina alapteóriájával (az öt elem tannal, yin és yang viszonyával), meglepően pontos leírást ad az anatómiai viszonyokról (többek közt a vérkeringésről - 2000 évvel Harvey előtt!), kérdés-felelet formájában próbál választ adni különböző klinikai tünetekre, foglalkozik a helyes légzéstechnikával, masszázzsal, moxibuszcióval. A könyv második része a Ling Shu (Az akupunktúra) leírja a meridiánrendszert (az akupunktúrás csatornák rendszerét), foglalkozik a szúrástechnikával és a tűk fajtáival.

3 TCM= Traditional Chinese Medicine=(Hagyományos Kínai Orvoslás)


A cikk fordítása a német eredeti szöveg alapján készült. A lábjegyzetek a fordító kiegészítései.

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>