Forrás: http://www.schule-fuer-shiatsu.de/frames/ie/frameset_7.htm 
Fordította: Tóth Eszter 

4. A teljesen szabad Kí-áramlás gyakorlata

Ha a shiatsuban mechanikusan alkalmazunk nyomásos technikákat, vagyis nem történik meg a kapcsolódás az energetikai térrel, akkor normál esetben a gyakorolt nyomás jelentős részében mintegy elzárjuk a Kí-áramlást. Ilyen körülmények közt nagyrészt csak a súly kivétele után lépnek fel energetikai mozgások, válaszként.

Azonban lehetséges már az érintés alatt elindítani és befolyásolni Kí-mozgásokat. Ez többféle módon is történhet. Egyik ilyen lehetőség a teljesen szabad Kí-áramlás technikája.

A technika maga meglehetősen egyszerű: az ember elképzeli, hogy a Kí a hüvelykujja (tenyere, könyöke, térde) alatt, amellyel dolgozik, teljesen szabadon tud áramolni.

A teljesen szabad Kí-áramlás technikája különösen jól alkalmazható a meridiánokkal való munkában. Végül is a meridiánok feladata a Kí-áramlásának és szabad rezgésének biztosítása. A mindenkori energiacsatorna lefutása világosan megadja az elképzelésünk irányultságát: teret adunk a Kí-nek a meridián lefutásában - és méghozzá mindkét irányban! - a szabad rezgéshez. Ezzel a gyakorlattal a meridián funkcióját erősítjük.

Egy nem meridiánra vonatkozó, helyi shiatsut is gyümölcsözővé tehet ez a belső technika. A tanítás során előszeretettel szemléltetem ezt a nyakon. A nyakon, a fejet és törzset összekötő testrészen, gyakran világosabban megmutatkozik ennek a technikának a hatása mint bármely más testrészen. Minden olyan technika megfelelő erre, melynél a nyak a felfelé fordított ujjhegyeken nyugszik. Először mechanikusan, mindenféle különleges elképzelés nélkül végzünk el egy ilyen nyaktechnikát, utána pedig azzal az elképzeléssel, hogy a Kí szabad áramlását úgymond aktiváljuk.

Mindkét technika, a "pusztán fizikai" és az elképzelés által aktivált is, másképp hat, amit a kezelt személyek újra és újra visszaigazolnak. Gyakran jellemzik a pusztán fizikai szinten kivitelezett technikát az aktivált technikával összehasonlítva élesnek, viszonylag fájdalmasnak, helyileg hatónak, beszűkítőnek, tolakodónak. Ha ugyanezt a technikát a leírt elképzeléssel aktiváljuk, egyértelműen más hatásúnak érzik a kezeltek, pl. messzebb hatónak, lágyabbnak, mintha áramlást éreznének, védettebbnek, nagyobb biztonságban érzik magukat.

A shiatsu gyógyászra gyakorolt hatások

A teljesen szabad Kí-áramlás gyakorlata  - bizonyos gyakorlás után - érezhetően megváltoztatja egy shiatsu kezelés minőségét és hatását. A tanítás során azonban számomra fontosabb ennek a gyakorlatnak a hatása a kezelő személyére mint a kezeltére.

Így pl. a kezelő személyek arról számoltak be, hogy felmelegedett a hüvelykujjuk. Megállapították, hogy az első "mechanikus fázisban" túl erős nyomást alkalmaztak, hogy meg kellett változtatniuk a kezelési pozíciójukat ahhoz, hogy jól alkalmazhassák a technikát, vagy hogy a testük különböző területein, ízületeikben lévő blokádok tudatosodtak bennük stb. Mindezen jelenségek arra a tényre vezethetők vissza, hogy a gyakorlatban csak akkor jöhet létre egy élő elképzelés, ha a kezelő személy legalább pár fontos blokádot felad a testében.

Lenyűgöző módon már maga az a törekvés, hogy tiszta képet kapjunk a szabadon áramló Kí-ről, úgy hat, hogy szinte maguktól oldódnak fel ilyen belső blokádok. Ez olyan mint egy ajándék, ami jutalomképp a shiatsu gyógyász ölébe pottyan: hirtelen könnyebbnek és szabadabbnak érzi a testét, vagy pl. észreveszi, hogy ezen vagy azon a helyen, ebben vagy abban az ízületben mindig is feszültség van, ha shiatsut csinál. Hirtelen elkezdi megérteni, hogy a saját testében lévő feszültség az, ami a kezeltben a Kí-t fogva tartja, és hogy a kezeltben annál szabadabban áramolhat a Kí, minél szabadabbá válhat a kezelőben.

Kitartó és ellazult gyakorlással újra és újra megjelenik ez a hatás és kialakul a testben az a képesség, hogy a szabadon áramló Kí elképzelése nélkül is tér és szabadság jöhessen létre. Az olyan önkontrolláló gondolatok, mint  "el kell lazítanom a vállaimat (könyökömet, hüvelykujjam, hátam, rekeszizmom stb), feleslegessé válnak.

A test szabaddá válása az egyik feltétele a hara tudatosság létrejöttének is. Ugyanis évekig képes az ember a harára koncentrálni anélkül, hogy az elevenebbé és erősebbé válna. Csak akkor tudatosodhat a haránk állapota és jelentősége, ha a Kí lassanként az egész testünkben szabaddá válik, csak akkor kaphat erőre a hara és kezdhetünk el innen dolgozni.

Egy-két dolog, amit érdemes figyelembe venni

A belső technikák kivitelezésénél figyelnünk kell pár dologra. Pl. az ember hajlamos arra, hogy a leírt elképzeléssel való aktiválással egyidőben oldja a fizikai kapcsolatot, kissé eltávolodik az érintésből. Ez jó így és kívánatos, ha ez a kezelőben belsőleg beállt változásoknak a kifejeződése. Nem ritkán azonban ez egy belső konfliktus megkerülése is. Alapvetően érvényes, hogy a belső technikák alkalmazása nem helyettesíti a külső technikákat, hanem gazdagítja őket. Épp ezért a konkrét fizikai kapcsolatnak nagyjából ugyanolyan mértékben meg kellene maradnia.

A shiatsu ugyanis "testmunka" és "energiamunka" egyben. Könnyű a fizikai technikákat mechanikusan alkalmazni, ahogy azt az ember egy shiatsu-képzés elején tanulja. Még könnyebb az energetikai mintákkal kapcsolatba kerülni, ha az érintés könnyed vagy egyáltalán nem történik testi érintés. Az viszont már nem olyan könnyű, és gyakorlatot, tapasztalatot igényel, hogy összekössük az energetikai munkát a testsúly, vagy más fizikai technika alkalmazásával. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívások egyike a shiatsuban. Ugyanis itt megint csak paradoxont találunk: Hogyan tudok egy többé-kevésbé mély fizikai kontaktusban lenni, s ezzel egyidőben tágasságot és nyitottságot megélni a testemben?

Ennek a belső technikának az alkalmazásakor megtörténhet, hogy különösen kezdetben tudatunk védekezik a szabad áramlás állandóan tiszta, világos elképzelésével szemben. Ilyenkor bizonyos fokú fegyelemre van szükség, hogy folytassuk a gyakorlatot, és újra meg újra felépítsük az elképzelést. Továbbá szükség van a saját tudatunkkal szembeni megértésre is, amely teljesen jogosan, nem minden további nélkül hagyja magát egy meghatározott irányba terelni. Ennek egyfajta játéknak kellene maradnia, hasonlóan a csikunghoz (hisz alapjában véve ez a csendes csikung egy fajtája), amit legjobb, ha könnyed, tágas tudattal és belső mosollyal gyakorlunk. Kitartást és saját gyengéink (amik közelebbről nézve nem is gyengék) iránti megértést kíván, hogy előre haladjunk ezen az úton.

Azt ajánlom a tanítványainknak, hogy ezeket a technikákat kezdetben csak 5-10 percig végezzék egy kezelés során. Egyrészt nem igazán jó, ha kínozzuk a saját tudatunkat és hosszasan egy bizonyos irányba kényszerítjük. Ez a legbiztosabb út, hogy elvesszük a dolog élvezetét. Másrészt ha kezdetben túl lassan végezzük a technikát (ami kézenfekvő, hisz egyszerűen addig tart, míg az elképzelés nem válik élővé) széteshet a kezelés folyamata és ritmusa. Éppilyen fontos, hogy egy kezdő elvesztheti a kapcsolatot a kezeltjével, ha tudata sokáig ilyen elképzelésekre összpontosít, ahelyett, hogy a kezelt helyzetét tartaná szem előtt. 

Ugyanis a kapcsolatot egy ponttal vagy területtel addig kellene fenntartani, amíg a szabad Kí-áramlás elképzelése teljesen élővé nem válik. Élővé válni, semmi mást nem jelent, mint hogy az elképzelés könnyed, jól és valóban érezhető. Amint a kép élővé válik, felszabadul a Kí-áramlás, és a kezelő tovább léphet.

Az élővé válás azt is jelenti, hogy nem tudjuk kikényszeríteni ezt a képet, mert annak a következménye nem életteliség, hanem bemerevedés. A merevség azonban akadályozná az áramlást. Elegendő, ha könnyed de kitartó tudattal elképzeljük a szabad áramlást, és megtapasztaljuk, hogyan válik a testünkben keletkező tágasság hatására egyre valóságosabbá és élettelibbé az elképzelés. Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy megtapasztaljuk a shiatsu "szándék nélküliségét": a szándék nélküliség a saját testünkben meglévő szabadság kifejeződése.

Szabad Kí-áramlás és kyo+jitsu területek

Lesz egy-két (kevés) olyan hely, ahol egy életteli képzet csak nehézkesen vagy egyáltalán nem akar kialakulni.  Ezt úgy értelmezhetjük, hogy ez a terület nem kívánja a Kí szabad áramlását és mintegy védekezik ellene. Eltekintve attól az esettől, amikor a kezelő jelenléte nem megfelelő, egy ilyen helyen többnyire kifejezetten kyo vagy jitsu minőség található. Mivel ilyen reakciók hasznosak lehetnek a kyo és jitsu megértéséhez, röviden szeretném kifejteni őket:

A Kí vágya, hogy szabadon mozogjon. Ezért a munkánk általában szívesen látott már kis mértékű jitsu esetén is - és mind a kezelő mind a kezelt számára jóleső érzés. Egy kifejezetten jitsu állapotnál azonban ez gyakran nem így van.  A leírt belső technikát azért is nehéz egy ilyen helyen alkalmazni, mert az ott felgyülemlett Kí nem igazán akarja belátni, miért is kellene mozognia. Végül is azért van ebben az állapotban, mert a testtől azt a feladatot kapta, hogy ezen a helyen bőségesen rendelkezésre álljon és ne rezegjen olyan szabadon. Az elképzelésünkkel azonban ez ellen a saját test által kiadott megbízás ellen dolgozunk - és a kifejezett jitsu hely elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy a kezelő jelenlétének ellenálljon.

Ilyen esetben az a benyomásunk támadhat, hogy semmi sem történik, mintha betonnal dolgoznánk. Ekkor érvényes a bölcsesség: okos enged.  A ragaszkodás birkózáshoz vezethet, a kezelő nem képes tágasságot kifejleszteni, hanem beszűkült és feszült lesz, ennek következtében pedig még erősebbé válnak a blokádok. (Persze vannak lehetőségek, hogy erős jitsu minőség esetében is dolgozzunk ezzel a technikával. Ez nagyobb tapasztalatot és célzott fizikai technikák alkalmazását feltételezi.)

Azért, hogy megértsük az akadályokat egy kifejezetten kyo hely esetében, tisztában kell lennünk azzal, hogy egy ilyen helyen a Kí-aktivitásnak ill. életteliségnek a viszonylagos hiánya áll fenn. Képszerűen mondva, a technikánkkal azt a kevés még meglévő Kí-t arra ösztönöznénk, hogy tovább áramoljon. Az erőteljesen kyo területek természetüknek megfelelően nem mutatnak olyan nagy ellenállást a shiatsu gyógyász irányított figyelmének, mint a kifejezetten jitsu helyek. Éber figyelemmel azonban észrevehetjük, hogy itt nem helyénvaló ezt a technikát alkalmazni. Azt vehetjük észre, hogy itt valami másra van szükség. Egy kifejezetten kyo helynek nincs szüksége a mozgás képzetére ahhoz, hogy kiegyenlítődjön. Itt elegendő a shiatsu gyógyász néma jelenléte és egyszerű, tiszta érintése a kyo központjában. Ez olyan, mintha az ember egy tóba, vagy csendes patakba merítené a kezét.

Vannak, akik mindig is így csinálták....

A tanítás során újra és újra előfordul, hogy néhány résztvevő ennek a belső technikának a bemutatásánál meglepődve tekint fel és megkérdezi, hogy mi ezen olyan különleges. Ezt ő mindig is így csinálta.

A Kí-vel való munkában előfeltétel, hogy a kezelésben a Kí szabadságát támogassuk. Valóban többen vannak, akik kezdettől fogva intuitív módon így vagy hasonlóan dolgoznak. Ez a technika bemutatásakor tudatosodik bennük. Bár többnyire teljesen más szavakkal és sokkal egyszerűbben jellemeznék a kezelési módszerüket, mint ahogy én ezt itt leírtam.

Valóban számtalan lehetőség van arra, hogy tudatosan vagy tudattalanul a Kí-vel dolgozzunk. Az itt leírtak csak egyfajta megközelítési módot jelenítenek meg a sok közül. Ezen kívül pedig már túl sok szót vesztegettem a szabad Kí-áramlás technikájáról. Ez abból adódik, hogy az ember valami elemi dolgot szeretne szavakba foglalni, ami tulajdonképpen csak közvetlenül tapasztalható.

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>