Fordította: Tóth Eszter 

6. lépés: Kezelés a diagnózis és a kezelési terv alapján 

A kezelés is része a diagnózis folyamatának. Egyrészt átültetjük a benyomásokat és a megszerzett megértést a konkrét érintésbe. Másrészt aztán a másik ember érintés általi érzékelése és az erre az érintésre adott reakciói újabb értékes információkat szolgáltatnak, és szélesítik a képet, mely előzőleg a kezelőben kialakult erről az emberről.

Például az energetikai észlelésben a szkennelés során szerzett benyomás ritkán egyezik meg a fizikai érintésben szerzett benyomással. Sokkal inkább igaz, hogy különböző szemszögből írják le ugyanazt a dolgot. A fizikai érintésben tapasztalataim szerint viszonylag nagy jelentőséget kapnak a felszín állapotáról szóló információk, míg az energetikai érzékelésben a felszínről szóló információk általában háttérbe szorulnak, és inkább a tér mélységeit lehet megismerni általa. Ily módon kiegészíti egymást a kétfajta benyomás és növelik a megértést.

Az is gyakran a kezeléskor mutatkozik meg, hogy az érintés pillanatában mely területek különösen fontosak. Habár már lehetett korábban benyomásunk arról, mi válhat fontossá egy kezelésben, de tapasztalataim szerint ebben is mindig van egyfajta bizonytalanság. Konkréttá az érintés pillanatában válik.

Elsősorban azonban olyan terek nyílnak meg a kezelés alatt, amelyek előtte gyakran nem, vagy csak nehezen észlelhetőek. Különösen egy ember korábban rejtett kyo-aspektusai mutatkoznak meg szívesen az érintés által növekvő bizalom hatására. Legyenek ezek akár önálló, körülhatárolható helyek a testben vagy a meridiánokban, vagy akár az egész személyiség sebezhető oldalai. Ha megnyílnak ilyen terek, többnyire nagyon értékes, ha ezeket érintjük és ezekben találkozunk az emberrel. A megnyíló terek mélyén való találkozásban jelentős változásokra van lehetőség.  

Így gyakran teljesen új és előre nem látható lehetőségek adódnak és a kezelés teljesen más irányt vehet, mint amit vártunk. A shiatsuban ez a beteljesítő, hogy a kezelő állandóan valami új meglepetéssel kerül szembe. Nagy tapasztalatot és jelenlétet kíván, hogy megérezzük a meglepő fordulatokat és értelmes módon beépítsük őket a teljes kezelés folyamatába, áramába. Ez az egyik oka, amiért egy jó shiatsu művészet, melyben a tapasztalat a legértékesebb kincsek közé tartozik.

A terápiás térben aztán egy kezelés jó fázisaiban a kezelő energiamezője nagyobb rezonanciába lép a kezelt energiamezejével. Így magyarázható az, hogy képek és benyomások merülhetnek fel a kezelőben, melyekben a kezeltjének vágyait, félelmeit, érzelmeit megérzi, sőt néha konkrét élethelyzetekből "láthat" komplett képeket. Az érzékelés ilyen eseteiben egy teljesen normális jelenségről, és semmiképp sem természetfeletti képességek kialakulásáról van szó.

Ilyen benyomásokat már az első találkozáskor és a beszélgetés során is kaphatunk. A shiatsu-gyógyász és a kezelt kapcsolatának fejlődése a kezelés alatt, a növekvő bizalom, és a partner nyitottsága azonban teljesen új tereket nyithatnak meg, melyekben a kezelő olyan információkra bukkanhat, melyek képekké és érzetekké állnak össze benne.

Mindez mélyíti a shiatsu-gyógyász megértését. Egy kezelés végén a kezeltről kapott benyomás fejlettebb és gyakran más, mint kezdetben. Kezelésről-kezelésre mélyül, változik, válik teljessé a kép. A shiatsuban a diagnózis a megismerés és a megértés egy soha véget nem érő folyamata. Lehetséges, hogy a kezelő a beleérzése és megértése által egyre közelebb kerüljön a kezelt valóságához. Azonban a két világ mindig különálló marad, és a shiatsu-gyógyász kezeltről alkotott képe mindig szubjektív, és ezért tökéletlen.

Mindezek ellenére ez az egyetlen lehetőség, hogy mély kapcsolatba kerüljünk a másik emberrel. Paradox módon éppen ebben a teljes egészében szubjektív találkozásban van a shiatsu ereje, szépsége és terápiás lehetőségei.

7. lépés: Hogyan lehet a kezelésen túl más módon is támogatni a kezeltet?

Egy kezelés után gyakran igénylik a kezeltek, hogy beszéljünk a tapasztalatokról. Többnyire hasznos, ha teljesítjük ezt a kérést. Mindenesetre a kezelőnek tisztában kell lennie azzal, hogy minden, amit egy ilyen helyzetben mond, különösen nagy jelentőséget kap. Ezért nagyon nagy figyelemmel kell a szavait megválasztania.

Helyesnek tűnhet, ha a felmerülő kérdéseket, csak nagyon visszafogottan válaszoljuk meg, mindenek előtt akkor, ha olyan kérdések jönnek, mint "mit tudott meg rólam?" vagy "mi nincs rendben velem?". Az ilyen kérdések mögött komoly érdeklődés rejtőzhet, hogy a kezelt önmagát jobban megismerje, tükröt kapjon. Persze meghúzódhat mögöttük egy felületes kíváncsiság, vagy egy felületes, inkább elutasító bánásmód a saját félelmeivel kapcsolatban. Ilyen helyzetekben többnyire nem segítenek a kezeltnek a shiatsu-gyógyász gyors, rövid válaszai.

Legjobb, ha egy kezeléssorozat ismétlődő beszélgetéseiben közösen fürkészik ki a kezelt belső igényeit és a mély tematikáját. A shiatsu-gyógyász figyelmesen be tudja hozni az ilyen beszélgetésekbe a kezelések során szerzett tapasztalatait.

Persze ilyenkor tudatában van a szóbeli kifejezés nehézségeivel. Egyrészt azért, mert a nyelv tulajdonképpen túl durva felbontású ahhoz, hogy megfelelően tudja visszaadni a szubtilis tapasztalatot. Másrészt mert gyakran ugyanazok a szavak különböző embereknek mást jelentenek. Ugyanaz a szó, amely a shiatsu-gyógyász világában egy bizonyos jelentéssel bír, valami mást jelenthet a kezelt világában. Általában a kezelt ezeket úgy fogja értelmezni, ahogy az belepasszol a saját világába.

Vannak azonban olyan pillanatok, amikor a szavak jelentése mindkét fél számára megközelítően azonos, a rezonancia pillanatai, melyekben a kezelt és a kezelő a terápiás térben találkoznak, és más aspektusban is egyetértést tapasztalhatnak. Ezek azok a pillanatok, amelyeknek mind a beszélgetésben, mind a fizikai kezelésben a legerőteljesebbek, és amelyekben leginkább értelme van, a kezeltnek a saját benyomásainkról beszélni.

A rezonancia észlelésével a shiatsu-gyógyász rájöhet arra is, hogy melyek a helytállók a különböző lehetséges utalások és ajánlások közül, melyek benne a partner dolgával kapcsolatban megjelennek . Ésszerűen nézve bizonyos ajánlások formálisan helyesek lehetnek egy konkrét panasz esetén. Azonban újra és újra tapasztalhatjuk, hogy ezek a fogadó fél számára alig vagy egyáltalán nem hasznosak, vagy nem valósítja meg őket.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy ajánlás tényleg hasznos-e másik embernek, megfigyelhetjük, hogy vajon pozitívan rezonál-e a javaslatra. Ha igen, akkor abban a pillanatban helyesnek érződik a javaslat és érezni a pillanat erejét. Ez a jelenség világosan észlelhető. Ugyanezt megtehetjük hangtalanul is gondolatban, és megfigyelhetjük, hogy van-e rezonanciája a másikban.

A tanácsok nagyon fontosak lehetnek a páciens helyzetének változásában. Egyfajta kapocsnak tekinthetők, melyek az egyes kezeléseket megszakítatlan folyamattá fűzik össze, és ezek segítségével a páciens a közbülső időkben is foglalkozik a kezelések témájával és tapasztalataival, s ezáltal tovább fejlődik.

A javaslatok és tanácsok azonban be is szűkíthetik egy partner lehetőségeit arra nézve, hogy saját maga találjon megoldást a témájára. Ezért csak akkor adjunk tanácsot, ha ezzel ezt az utat támogatjuk, ha valóban helyesnek és fontosnak tűnnek, és érezzük, hogy a partner rezonál a javaslatokkal. Ezen felül csak akkor javasoljunk valamit, ha kezelőként önmagunk is jól ismerjük azt, amit tanácsolunk. Az is fontos, hogy komolyan és jól érthetően mondjuk el a javaslatainkat, és a későbbiekben, a következő kezelés kezdete előtt kérdezzünk utána, hogy sikerült őket megvalósítani, ill. hogy milyen jelentőségűvé váltak a másik ember számára.

A testi gyakorlatokra és hasonlókra legjobb ha időt szánunk, és megmutatjuk őket, sőt ajánlott, hogy az egyes gyakorlatokat a kezelések előtt újra és újra együtt végezzük el a pácienssel. Ha ily módon adjuk át a gyakorlatokat, többnyire gyakorolni is fogják őket.

Itt bezárul a diagnózis folyamatköre,

és újra visszaér a kiindulópontjához, a beszélgetéshez. Mint kezdetben említettem, a kezelőt rendszerint nem az itt leírt sorrendben fogják érni a benyomások. Sokkal inkább lehet egy kezeléssorozat összes, a kezelések előtt, alatt és után folytatott beszélgetését egységes információforrásként "beszélgetésként" tekinteni. A testdiagnózisból és a 3 kérdésre adott válaszokból nyert összes benyomás, az egyes kezelések témái és a kezelt fókuszterületek mind egyre világosabb megértéssé sűrűsödnek a kezelt számára, az aktuális témájával és a megoldási lehetőségekkel kapcsolatban.

Ennek ellenére hasznos lehet, ha ezt a ciklust egy ideig az itt leírt (vagy hasonló)  sorrendben gyakoroljuk. Ily módon jobban megértjük a shiatsu diagnózisának különböző oldalait, és fejlesztjük az érzékelésünket. Ebben a cikkben a diagnózis azon aspektusait szedtem össze, melyek számomra a gyakorlatban különösen  fontosnak bizonyulnak. Lehet, hogy más shiatsu-gyógyászok egyik vagy másik pontot egyáltalán nem tartanák fontosnak, és helyettük más dolgokat vennének bele ebbe a ciklusba.

Hisz olyan sokféle shiatsu van, ahány féle ember, aki shiatsut csinál.

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>