A cikk eredetije

Forrás: http://www.schule-fuer-shiatsu.de/frames/ie/frameset_7.htm 
Fordította: Tóth Eszter 

A testi és lelki fájdalmak energetikai mintái alapvetően nagyon egyszerűek, bármilyen bonyolult is a szubjektív fájdalomérzet. Ez így jól is van, mert ezáltal nekünk, shiatsu gyakorlóknak lehetővé válik, hogy a partnereink által vázolt súlyos problémákat, a partnereink szubjektív megélésének szintjén hagyjuk. Így aztán könnyebben megkereshetjük azokat az egyszerű, átlátható dolgokat, melyek ennek a megélésnek a hátterében húzódnak.

A fejfájás egyszerű alapmintájának lényege, hogy a fej és a test többi része közti szabad összeköttetés akadályoztatva van. Ennek következményeképp a Kí megszorul a fejben. Többnyire az energia tolulása okozza a fájdalmakat - A Kí befelé tud áramolni, kifelé viszont nem. Ritkább esetben helyi mintaként egy relatív Kí- hiány is állhat a fejfájás háterében.

A shiatsu gyakorló tehát fejfájás esetén mindig azt keresi, hol észlelhető valamilyen megszakítás a fej és a test összeköttetésében. Ebben a folyamatban megválaszol egy-egy kérdést a fejfájás kezelésének négy fontos kérdése közül.

Ez a négy kérdés a következő:

  1. Mely erő vezet ahhoz, hogy a Ki a fejbe száll és - ami számunkra ebben az összefüggésben fontos - ott nem szabadon áramlik, hanem torlódik?
  2. Milyen pangásmintát találok a partnerem fejében?
  3. Hol találom a legvilágosabb (és ezáltal a legfontosabb) megszakítottsági mintát a fejtől a test felé, ill. fordítva?
  4. Mely testtájak állnak a fejfájásmintával egyértelmű rezonanciában  - és teszik azt ezáltal egyátalán lehetővé?

A továbbiakban ezt a 4 pontot szeretném sorban kifejteni.

1. Ha az energia felfelé áramlik és torlódik

Legtöbb esetben a fejfájás alapja egy olyan erő, melynek hatására a Kí felfelé száll. A felfelé ható erő önmagában azonban nem okoz fejfájást. Mivel minden fájdalomérzet előfeltétele a Kí megrekedése, ahhoz, hogy fejfájás lépjen fel, kell legyen valaminek, ami az energiát fogva is tartja.

A máj és epehólyag azok az energetikai szervek, melyek az emberben egyrészt az energia felfelé mozgását létrehozzák, másrészt ennek a szabályozásáért is felelősek, és túlszabályozással torlódást okozhatnak. Nem csoda tehát, hogy a legtöbb fejfájás a máj és epehólyag felfelé áramló és kontrolláló aktivitásával hozható kapcsolatba, és ennek megfelelően a shiatsuban ezeken a szerveken, ill. a meridiánjaikon keresztül kezelhető.

A Fa ilyen egyensúlyvesztése egy migrén jellemzőiben mutatkozik meg legvilágosabban: a tény, hogy a migrén rendszerint egy oldalsó fejfájás, nyilvánvaló kapcsolatot jelez a test és a fej oldalsó részein megnyilvánuló epehólyag energiájával. A gyakori rosszulléteket, melyek a hányásig fokozódhatnak, a fa felszálló energiája okozza, amely a gyomor normál esetben lefelé áramló energiáját úgymond vasmarokkal fogja és viszi magával felfelé. A nagy feszültség, melynek hatására a migréntől szenvedő másoktól visszahúzódik, és a szükséges dolgokat is csak nagy erőfeszítéssel képes elvégezni, a fa elemben lévő hatalmas feszültségre és kontrollra vezethető vissza.  A szintén gyakori fényérzékenység arra utal, hogy ez a nagy feszültség a máj meridián szemhez vezető ágaiban is jelen van.

Persze más jellegű fejfájások más jellemzőkkel rendelkeznek, és ezzel együtt más energetikai szervek érintettségét mutatják. Ilyen más szervek, amik szintén a Kí felfelé áramlásával és megrekedésével hozhatók kapcsolatba, pl. a hármas melegítő, a vastagbél, a gyomor vagy a hólyag energiája (lásd alább még az utalásokat a fájdalom elhelyezkedéséről szóló részben).

Ezek a Yang szervek csak jitsu állapotban viszik felfelé a Kí-t és akkor zárják be, ha arra megbízást kapnak. Ezt más szervektől kapják, olyanoktól, melyek bajban érzik magukat. Ez lehet pl. a szív energiája, ha az ember úgy érzi, hogy bántják, vagy fél. Vagy a tüdő energiája, ha az ember számára bizonyos életkörülmények túl szorongatóvá és fenyegetővé válnak stb.

Fájdalom mindig azért keletkezik, hogy egy bizonyos tapasztalatot elkerüljünk. A fájdalom maga (bizonyos kivételektől eltekintve) kitérés. Ezért azoknak a szerveknek a kezelése, melyek ezt az elkerülendő érzést hordozzák (gyakran Kyo-állapot), gyakran nagy segítség lehet a fejfájás megszüntetésében. Azok a helyek, ahol egy ilyen energetikai szerv specifikus állapota a legerősebben megnyilatkozik, nem ritkán kulcsfontosságúak a fejfájásra való hajlam eredményes kezelésében.

Persze ennél messzebbre is tekinthetünk:

Hisz minden életkörülmény, személyiségjegy, viselkedésmód, érzelem, táplálék és külső esemény, melyek a fa jang aspektusát, vagyis a jang erő felfelé mozdulását ösztönzik és ezzel egyidejűleg a pangást támogatják a fában (mert pangás nélkül- mint már említettem - semmi gond nem lenne egy ideiglenesen felfelé áramló janggal), elméletileg szintén okozhatnak fejfájást. És minden olyan tényező, ami a kyo szervben hiányt eredményez, megfelelő hajlam esetén szintén okozhat fejfájást.

Minden, ami egy embert "kihoz a sodrából" (vagyis a Kí-t felfelé irányítja), illetve erre hajlamosítja, minden, ami "felforrósítja" és ezzel egyidőben görcsössé és merevvé teszi, előidézheti a fejfájást. Pl.: stressz, időhiány, külső vagy belső nyomás, melegítő hatású táplálék, pl. túl sok sült étel, túl sok só, ecet, csípős fűszerek (ez utóbbi bizonyos körülmények közt mozgásba hozhat egy bemerevedett helyzetet), kevés friss zöldség és gyümölcs, melegítő hatású italok, mint pl. kávé, ha az ember egy feszült élethelyzet hatására épp ezeket nem bírja...

Továbbá kell legyen egy fejfájásra való hajlam, különben a felfelé ható erő egy másik helyen fog megmutatkozni (pl. a vállakban, szemekben, fülekben). A hajlam azt jelenti, hogy bármilyen okok miatt is ennek az embernek a belső rendszere számára előnyt ill. egyfajta megoldást jelent, ha fájni kezd a feje.

Megbízható információkat minderről személyes találkozás során kaphatunk, ha beszélgetünk a partnerrel és a testével is, pl. egy hara diagnózis során. A shiatsuval végzett terápiás munkában egyre több tapasztalatot gyűjtünk, és ezáltal egyre tisztábbá válik a megértésünk.

A fejfájást elősegítő tényezők felsorolásából is kitűnik, hogy munkánk nem szólhat a fejfájásra való hajlam megszüntetéséről. Sokkal inkább egy tanulási, megértési folyamatról van szó, melyen a partnernek magának kell végigmennie, hogy önmagában új utakat találjon. A shiatsuval mi elkísérhetjük őt egy darabon és támogathatjuk. Néha épp a shiatsu adja meg a döntő lökést egy ilyen úthoz.

Végső soron a mi szemszögünkből a kezelt fejlődési folyamata még fontosabb, mint a fejfájás oly nagyon áhított megszüntetése.

Az akut fejfájás kezelése

Az eddig vázolt elvek elsősorban a fejfájásra való hajlam esetében fontosak, pl. a fejfájások közti napokban vagy hetekben. Az energetikai szervekkel és meridiánjaikkal való munka, mely a testdiagnózis során szerzett információk alapján történik, kulcsfontosságú egy ember élethelyzetének megváltoztatásához, mely aztán a fejfájásra való hajlam változását eredményezheti.

Másképp van ez egy akut fejfájásnál, pl. migrénnél. Itt is segíthet egy ilyen eljárás. Azonban egy akut fejfájásnál általában nem elégséges a meridiánkezelés globális megközelítési módja, mert az nem szólítja meg eléggé a fájdalom tényleges helyét és annak az egész testhez való kapcsolatát. Egy akut fejfájás eredményes kezelésének általában előfeltétele a helyi tünetekkel végzett közvetlen munka.

Egy ilyen értelemben vett shiatsu akkor valósulhat meg, ha a fájdalom közvetlen közelében észleljük az energetikai pangás- és megszakításmintákat és közvetlenül érintjük azokat. Ezt szeretném a továbbiakban felvázolni.

2. Amikor a Kí megreked

A Kí soha sem homogén módon blokkol, hanem pangása mindig egy telítettségekből és hiányokból álló mintát hoz létre.  Amikor egy hiányokra és telítettségekre való megosztottság rögzül, akkor beszélünk pangásról.

Másrészt persze a telítettség és hiány önmagában semmiképp sem jelent elválasztottságot. Az ellentétes energetikai pólusok többnyire keletkeznek és elmúlnak, mivel hogy egymásra vonatkoznak. Ez a dinamika a pulzáló élet kifejeződése. Elválasztottság, blokádok és fájdalom akkor keletkeznek, ha ez az állandó keletkezés és elmúlás, az egymásra vonatkoztatás úgymond megmerevedik. Elválasztódás esetén azok, amik valamikor egyek voltak, külön utakon járnak. Tartós kyo és jitsu minták azért alakulnak ki, mert az ember különböző oldalai, melyek tulajdonképpen összetartoznak, bizonyos módon nem akarnak tovább együttműködni. Ezt a folyamatot az érintett ember maga hozza létre - rendszerint belső egyensúlyának okán. Az ilyen pangásminták létrehozása és fenntartása azonban igencsak sok energiát igényel.

Egy pangás úgy, ahogy keletkezett, bármikor fel is tud oldódni. Ez történhet például olyan, az ember által megélt tapasztalatok hatására, amik az elválasztottságot feleslegessé teszik.

Éppígy létrejöhet egy oldódás érintés hatására pl. egy shiatsu kezelés során - egyrészt testi érintés hatására (pl. a kezekkel) de a figyelemmel való érintés hatására is. Az energetikai pangásmintákkal való közvetlen munkában a figyelemmel való érintés legalább olyan fontos, mint a testi érintés, ha nem fontosabb.

Az érintés úgy hat, hogy az érintett emberben egy bizonyos élethelyzetre vonatkozóan más megoldást kínál fel, mint ez a fájdalmas és megosztó bemerevítés.
Ha a kezelő személy közvetlenül és ellazult jelenléttel időzik a kyo-ban vagy jitsu-ban, akkor ezek a megosztottságminták úgymond több teret kapnak, és így ismét képesek kapcsolatba lépni egymással, beszélhetnek egymással, és elkezdhetnek oldódni. Ez nem egy feltételezett elképzelés, hanem egy hatékony kezelési módszer.

Belehallgatni, belenézni és kézbe venni

Mint minden testileg behatárolható fájdalomnál, a fejfájás esetében is szükséges, hogy pontosan elmondassuk a fájdalom helyét. Ha lehet, a kezelt személy mutassa meg az ujjával, és 2-3 mm pontossággal határozza meg a helyet. Ezen kívül ugyanilyen pontossággal jellemeztessük a fájdalmak milyenségét, azt, hogy mikor és milyen tipikus körülmények közt lépnek fel, továbbá minden olyan dolgot tudjunk meg ennek az embernek az életéből, melyek - mint a bevezetőben leírtam - a fejfájással kapcsolatba hozhatók.

Ezeket az információkat akkor is kérjük, ha először nem is tűnnek a továbbiakra nézve fontosnak. És egyáltalán nem is szükséges, hogy ezekből elhamarkodott következtetéseket vonjunk le, arról nem is beszélve, hogy a hallottakra rögtön egy kezelési koncepciót állítsunk fel. Egyelőre csak gyűjtők vagyunk, információgyűjtők, mely információk mindegyike aztán a kezelés ill. kezeléssorozat folyamán értékes útmutatássá válhat a továbbiakra nézve, és amelyek együtt először csak a hatékony munkához szükséges képet adják számunkra.

A fejfájás helyének meghatározása útmutatást adhat számunkra arra, hogy mely energetikai szerv érintett leginkább az adott mintában. Így az előzőekben a féloldali fejfájást az epehólyaghoz rendeltem hozzá. A máj feszültségének megnyilvánulása az a fejfájás, ami középen a koponyatető alatt lép fel és olyan érzést okozhat, mintha nagy nyomás vagy forróság uralkodna a "fedő" alatt. A feszítő fejfájást, amely pl. fojtó szorításhoz hasonlóan a nyaktól a fej hátsó részén át felfelé húzódik, a hólyag energiájának tulajdonítják.

A homloktáji fejfájásban elsősorban a vastagbél és gyomor energiája mutatkozik meg, azt a fájdalmat azonban, ami a homloküregben érezhető, az epehólyaghoz társítjuk. A nyomás, ami az egész fejre kiterjed, mintha búvársisakban lennénk, vagy mintha túl szoros öv lenne a fej köré tekerve, a lép-hasnyálmirigyben lévő Kí gyengeségére utal. Azonban a Fa elem minden fejfájás esetén érintett.

Az energetikai jelenségek természete miatt ez a fajta besorolás nem egy abszolút igazság. Ezek értékes útmutatással szolgálhatnak a kezelésekhez, de soha sem pótolják a pontos megfigyeléseket és az érzéki benyomásokat, melyek a kezelés során az érintésben mutatkoznak meg. Az elmélet mindig csak mankó, csak útmutatást ad, a shiatsuban való konkrét eljáráshoz tapasztalataim szerint mindig a közvetlen észlelésnek kell döntő fontosságúnak lennie.

A tulajdonképpeni kezelés kezdetén aztán ajánlott a kezelt személy fejét kézbe venni és belenézni. Ami néhány ember számára, aki először lát ilyet, voodoo-nak tűnhet, nem más mint a belső szem képességeinek használata. Éppúgy, mint ahogy minden ember a saját testébe képes belenézni, képes mindenki mások testébe belenézni és ott energetikai mintákat felfedezni. Fizikailag nézve, a test egy szilárd képződmény, energetikai szinten azonban egy tér, melyben a figyelem vándorolni tud.

Ebben az esetben arról van szó, hogy "lássuk" azt, milyen minták találhatók a fejfájás helyén. A minta itt azt jelenti, hogy a belső szem nem egyenletesen homogénnek érzékeli a fájdalom helyét, hogy sokkal inkább különbözőségek jelennek meg, különbözőségek pl. a világosságban, az érzékelt sűrűségben, súlyban vagy a számtalan más szubjektív érzékelési lehetőség egyikében. Ha az ember vár egy kicsit, mindig megjelennek minták, csak fel kell ismerni, hogy a talált jelenség valós - és aztán dolgozni kell vele, mintha kézzel fogható lenne.

A játék

Az észlelt különbségekkel aztán (amiket kyo és jitsu kategóriákba is sorolhatunk, de nem kell) célirányosan dolgozhatunk. Másutt már leírtam, hogy is történhet ez a tiszta figyelem és a testi érintés segítségével (lásd. Holger Greinus "Kyo és Jitsu" könyvének hozzászólásában) . Mindig arról van szó, hogy közvetlenül érintsük a feltűnő területeket, és észleljük a fellépő változásokat. Vagy ellentétes minőségű területeket kapcsolunk össze, segítjük a kommunikációjukat. Ezek mind ajánlatok, amiket ezek a helyek vagy el tudnak fogadni vagy nem. Ha elfogadják, bizonyos körülmények között pillanatok alatt változik a helyzet.

Tehát amikor a fejbe belenézek és közvetlenül érintem, fontos, hogy legalábbis a következő pillanatokra mindent elfelejtsek, amit valaha a fejfájásról és annak energetikai okairól és mintáiról hallottam vagy olvastam.  Ez a pillanat kizárólag a megfigyelésé, hagyjuk meglepni magunkat. Hisz minden minta, amit az ember felfedez és megérint egyedi és előtte még soha sem létezett. Minden előre alkotott vélemény, hogy mit is kellene ott találni vagy valószínűleg mit találunk, drasztikusan beszűkíti az észlelési tapasztalásunkat és ezzel a shiatsu lehetőségeit is.

Megtörténhet például, hogy egy régi baleseti sérülést követően az aktív és nyilvánvalóan a fejfájással kapcsolatos minta meglepő módon a régi törésvonaltól távolabb helyezkedik el, talán csak néhány milliméterrel arrébb, de akár pár centiméterre. Éppen csak pontosan oda kell néznünk.

És persze az ember, mint minden energetikai történet esetében, soha nem teljesen biztos a dolgában. Mindig marad egy kis bizonytalanság, hogy vajon tényleg az-e a döntő hely, mindig van egy kis próbálkozás, kísérletezés, meglepetés a folytatással kapcsolatban. Ha alkalmanként megkérdezzük a partnert, segíthet.

Egy ilyen érintésben gyorsan változhatnak a talált minták. Nagy figyelmességre van szükség a változások követéséhez. Azonban jutalomként mindig megkapjuk a megértés új felfedezéseit és lehetőségeit.

Miután a fejfájás központja a "szemem" számára többé kevésbé erősen megváltozott, megnézem a közvetlen környezetét, megnézem, hogy a belső szem számára milyen feltűnő jelenségek kínálkoznak kommunikációs partnerként a központi mintához.

A talált területeket összekapcsolom a figyelmemmel és a kezeimmel, ezáltal tereket nyitok meg, tapogatok, játszom, próbálkozom, mozgásokat engedek megtörténni, melyek kicsik, alig észrevehetőek az ujjaim alatt, vagy akár nagyobbak, amik az egész fejet megmozdítják. Soha nem tudom, mi történik a következő pillanatban, az mindig szűzföld, mindig valami olyasmi, ami még addig soha sem létezett és mindig aktív résztvevő vagyok. Ez az a játék, amely annak a helynek több szabadságot és teret, új lehetőségeket kínál fel, s amely az ember erősségének és erejének lehetőséget ad, hogy új irányt vegyen és megmutatkozzon.

3. A nyak-váll terület - a fej és a törzs összeköttetése

A kezelés következő lépése lehetne a váll és a nyak területeinek alapos vizsgálata. Ez egyébként közvetlenül az első kezelési lépés is lehetne, közvetlenül a kezdeti információgyűjtés után. Hisz nem mindig tűnik megfelelőnek, hogy azonnal a fejfájás központjával dolgozzunk, sőt lehetséges, hogy mondjuk nagyon erős fejfájás esetén a fejet az egész kezelés során csak éppen egyszer, röviden érintjük, mert több nem tűnik ésszerűnek.

Más esetekben a fájdalom helyével röviden felvett kapcsolat után azonnal rátérünk a nyakra vagy még távolabbi területekre, hogy épp csak a kezelés vége felé térjünk vissza a fejhez, s kezeljük azt célzottan. Minden kezelés egyedülálló és mindig nagyon sok különböző lehetőségünk van arra, hogy hagyjuk kialakulni.

Egyvalami azonban mindenképp fontos ebben az összefüggésben. A fejfájós emberekkel végzett shiatsuban, lehetőleg kerüljük azt, hogy a kezelés vége felé dolgozunk a fejen, vagy akár ott fejezzük be a kezelést. Ennek az az energetikai jelenség az oka, hogy az érintés magához vonzza a figyelmet és a Kí-t. Vagyis ha a kezelés végén dolgozunk a fejen, megtörténhet, hogy a fejben megint csak energetikai többlet áll elő, ami újabb fejfájást okoz, ill. megnehezíti a régi megszűnését.

Honnan tudom, hogy melyik utat válasszam egy konkrét esetben? Semmi más ismérvem nincs ehhez, mint a sokéves tapasztalati munkában kiművelt érzékem. Ez az én szubjektív érzékelésem, nem egy bármilyen módon kialakított objektív megítélés. Mindenki más másképp fog eljárni, és néhányan biztos különösnek, lehetetlennek, sőt egyenesen hibásnak fogják ítélni, amit teszek. De senki sem tud úgy tenni, ahogy én - és én sem soha úgy, mint akárki más.

Azt tehát, hogy én itt a váll-nyak területének shiatus kezelését írom le, nem arra vezethető vissza, hogy ez lenne a logikusan helyes következő lépés egy fejfájás kezelésénél. Ez csupán ennek a cikknek a felépítéséből adódik, abból, hogy oktatási szempontból a bemutatásban a fejtől, a fájás helyétől, a periféria felé haladok.

Ahogy azt fentebb már leírtam, fejfájás esetén a nyak különleges jelentőséget kap a test és a törzs összeköttetésének szempontjából. Fejfájásnál majdnem mindig korlátozott ez az összeköttetés (kivételt képezhetnek pl. az akut, magas lázzal járó betegségek  esetén fellépő fejfájások) Amikor a nyakat egy tág, könnyű pillantással megszemlélem és ezzel egyidőben a kezembe veszem, látom a különlegességeit. Az energetikai megszakítások többnyire fizikailag is megnyilvánulnak, és a feltűnő testi jelenségek vezetnek el engem az alatta meghúzódó energetikai mintához. Itt ne féljünk a látszólag túl banális és nyilvánvaló külső jellegzetességektől, mivel gyakran épp ezek vezetnek el a fontos helyekre.

Hasonlóan a fejnél leírtakhoz játszom ezekkel a mintákkal, egyszer kifejezetten a nyakra összpontosítva, másszor összekapcsolva a fej, a vállak, a törzs vagy a kezek mintáival. Így pl. nagyon feszült lehet és tömörnek tűnhet a nyaktól a fej felé vezető terület, vagy a kettes nyaki csigolya tövisnyúlványa adhatja egy bebetonozott idegen test érzetét. Vagy az első nyaki csigolya harántnyúlványának érintésekor a pangás úgymond elektromosságszerű érzete keletkezik, amely a kezelő számára bizonyosságot szolgáltat, hogy itt a fejfájás történetének egy fontos pontjával került kapcsolatba.

"Ki lesz ma a Kyo párom"?

A nyak alsó része ellenben feltűnően üresnek és erőtlennek tűnhet, vagy a vállakban, a megfeszült izomcsomók között lehetnek meglepően mély "lyukak". Az is lehetséges, hogy az ürességet a megfeszült, tömör helyekhez nagyon közel találjuk, pl. csupán 2 milliméterrel mellette, a feszült terület és a koponyaalap között.

Az ilyen energetikailag üres vagy alul működő helyek néha igencsak eldugva helyezkednek el - főleg a fizikailag erőteljes embereknél. A kezelés előrehaladtával azonban gyakran világosan megnyilvánul "üres" természetük. Ha jól érintjük őket, hirtelen oldódhat és fellazulhat pl. a jóval feljebb található jitsu hely, ami egy köztes utalás a munka hatékonyságára.

A vállak izomcsomóinak is, pl. a hármas melegítő 15 pontjának vagy az epehólyag 21-es pontjának területén, melyek nagyon jellemzőek a fejfájásos állapotokra, megvannak a megfelelő üres párjai. Lehet, hogy feljebb, a nyak magasságának felénél találja őket a kezelő, vagy a mellkas elülső részén, a tüdő területén, a felkar lefutásaiban vagy akár a csuklóban és a kezekben.

Itt se felejtsük el megvizsgálni a közvetlen környezetet. Mindig található egy megfelelő kyo a jitsu csomó közvetlen környezetében is (néha olyan közel, hogy a két egymás mellett fekvő ujjhegy jóval messzebb van egymástól, mint ez a kyo és jitsu pont). A közeli kyo pontok nagyon fontosak, és a jitsuval való összekapcsolásuk gyakran különösen hatékony. Itt elkezdjük megérteni, hogy a jitsu és a kyo nem egymástól elválasztott jelenségek, hanem sokkal inkább egyek, hogy összetartoznak.

A kyo és jitsu mindig ugyanannak a dolognak a két oldala. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. Mindegy milyen egyéni okok miatt torlódik fel, és marad fogva a Kí a fejben fejfájást okozva, csak akkor alakulhat ki az ehhez szükséges energiatöbblet, a jitsu, ha egy másik helyen kyo keletkezik. És nem csak egy kyo - mindig több ellenpólus keletkezik, a test különböző részein.

Olyan, mintha a jitsu felállna és azt mondaná: "Ma jitsunak kell lennem. Ki lesz a kyo párom?" És mintha a test sok más helyén boldog kyo helyek emelnék fel a kezüket, akik viszont a test más részein újabb jitsukat eredményeznek. Íly módon az egészséges ember és a teste, a váltakozó telítettség és üresség élő mintája. Ez az élő változás az egészség maga.

Csak akkor keletkezhet fejfájás, ha ez a kyo-jitsu minta tartósan megmarad.  A szenvedés és a fájdalom éppen a tartós (ill. ugyanazon a helyen mindig ugyanolyan módon formálódó) energetikai struktúrák kifejeződései.

Még egy megjegyzés a nyakon lévő jitsu kezeléséhez: Abban a pillanatban, amikor egy kifejezetten jitsu hellyel vesszük fel a kapcsolatot, a shiatsu kezelő testében gyakran fellép egy reflexszerű feszültség, mely legerősebben a vállak területén jelentkezik. Valószínűleg itt egy védekezési reakcióról van szó, amit akaratlagosan nem lehet megakadályozni.  Lehet kifejezetten erőteljes vagy kívülről akár alig észrevehető.

Azonban a kezelőben lévő minden feszültség akadályozza a jitsuval való munkát, mert ez aztán a kezelő feszültségére elutasítással válaszolhat.  Fejfájás esetén - a kezelő és kezelt személyiségétől függően - a feszültség ilyen kommunikációja kedvezőtlen hatással lehet. Egyes esetekben jelentősen erősödhet a fejfájás.

Emiatt azt ajánlom, hogy a legtöbb jitsut, de különösen a nyak területén találhatókat, belső technikákkal kezeljük, mint pl. a szabad Kí-áramoltatással. Ennél azt képzeljük el, hogy a hüvelykujjal vagy a harántujjakkal megérintett helynek minden lehetősége megvan, hogy szabadon rezegjen, vagy áramoljon s más testrészekkel kapcsolatba lépjen.  Ennek az elképzelésnek a hatására általában feloldódik a kezelőben a feszültség, a jitsu könnyebben tud reagálni, és sokkal ritkábban lép fel negatív reakció.

4. Rezgési terek

A panaszok közvetlen közelében végzett intenzív munka után szükségessé válik, hogy táguló tekintettel nézzük végig az egész testet, és olyan megfelelő helyeket fedezzünk fel, melyekkel a helyi munkát kapcsolatba hozhatjuk.

A kezelésnek ez a fázisa nagyon fontos és többszörös jelentése van. Egyrészt a test távoli területein mindig vannak fontos rezonanciahelyek, melyek többnyire ellentétes energetikai minőséggel rendelkeznek, mint a panasz közvetlen helye. Ezekkel a fent leírt módon dolgozhatunk a fejben megrekedt energia felszabadításáért.

Másrészt tanácsos, ha egy fejfájásos ember kezelését nem magán a fejen fejezzük be. Az érintés mindig magához vonzza a test tudatos vagy tudattalan figyelmét és ezzel maga felé húzza az energiát. Fejfájás esetén, amikor a fejben energiatöbblet van, megtörténhet, hogy az utolsó érintés a fejen újra odaviszi a Kí-t és részben, vagy teljesen megsemmisíti az addigi munka eredményét. Ezért jobb, ha a kezelés vége felé periférikus területekkel dolgozunk, hogy erősítsük a velük fennálló kapcsolatot, és a fej energiamezőjének felkínáljuk az egész testet rezgési térként.

Végeredményben, az integráció fázisában egy shiatsuval kezelt helyi területet kellene összekötni a távoli területekkel, hogy a kezdődő helyi folyamatnak felkínáljuk az egész embert érintő hatáshoz szükséges teret.  Az egész embert érintő változásnak nagyobb hatása van, mint csupán a helyi változásnak.

A fejfájásos példánk esetében alapvetően a test minden területe lehet ilyen rezonancia tér. Valójában a test minden helye közvetlen élő kapcsolatban áll a fej és nyak blokádjaival. Ezért a test bármely pontján végzett munka hatással lehet egy ember fejfájására.

Vannak azonban területek, melyek fontosabbak és hatékonyabbak a munkánk során mint mások. Éppúgy, mint ahogy a fej vagy váll-nyak területén lévő rezgési terek megszakításait, a kezelő ezeket a helyeket is "láthatja". A testi sajátosságok külsőleg, optikailag utalnak rájuk.  Ennél még fontosabb azonban az a szubjektív érzés, hogy egy terület a konkrét összefüggésben fontos. Egy ilyen érzékelés, melyben, mint már említettük, minden bizonyosság mellett mindig van egy kis bizonytalanság is, a shiatsu gyakorlás során fejlődik.

Fejfájás esetén tipikus, fontos rezonanciaterületeket képeznek a karok, különösen a csuklók és kezek, a lábak, itt leginkább a bokák és a lábfejek, valamint a törzsön a mellkas, a hara (elsősorban az alsó) és a hát területei.

A karok és a kezek

Minden fájdalom a szabadon rezgő tér beszűkülésének a jele. A fejfájásban nem csak a fejtől törzs felé irányuló kapcsolat nehezített, hanem ezen túl a test minden más területével való kapcsolat is. Így gyakran bizonyul kulcsterületnek a fejfájás kezelésében a karokba és kezekbe vezető út.

A karok felé vezető úton már a vállak területén is találkozhatunk a rezgő tér sokféle megszakításával. Ezekhez potenciálisan a karok bármely pontja kapcsolódhat. Lehetnek abban a meridiánban, amelyiket éppen követjük. De lehetnek egy másik meridiánban vagy akár a meridiánokon kívül is. Feltűnhetnek a kar külső (jang) oldalán, de ugyanígy a belső (jin) oldalán is. Minden lehetséges, és ezért fontos, hogy a gyakorlati munkánál megőrizzük az ellazult, központi nyugalmat, hogy a legkevesebb dologra szorítkozzunk, és ne essünk a periférikus akcionizmus csapdájába a lehetőségek nagy száma miatt.

Tipikusan a kyo minőségek (néha rejtve) azok, amelyeket ha megérintünk, a fájdalom területén, ill. más a nyak-váll területén lévő jitsu pontok reagálnak, vagyis lágyabbak lesznek. De jitsu helyek is elzárhatják a karon a távolabbi periférikus helyekhez vezető utakat. Ha megérintjük őket, kezelőként is érezzük, hogy hogyan válik a kezelt tér minősége szabadabbá.

A legfontosabb helyeket azonban a kezekben találjuk. A kezek nyugodt és elmélyült kezelése gyakran felszínre hozza a fejfájásoknál oly tipikus mintát, mégpedig hogy ez a hely üres és merev lett azért, hogy lehetővé tegye a jitsu felhalmozódását a fejben, és ezzel a fájdalmat.

Különösen a kézközépcsontok közti tereket (elsősorban a 2. és 3. valamint a 3. és 4. kézközépcsontok között) érezhetjük gyakran szorosan összehúzódottnak. (Ilyen mintát találunk a fa elem sok más feszültségi állapotánál is.) A csontok közt izommal kitöltött helyeken mindig szembetűnnek jitsu pontok is. Ezek a közvetlen érintésre igencsak kedvetlenül reagálnak. De ha a kézközépcsontok közti területek közeli kyo helyeivel (az ujjtő-ízületek között, vagy a csuklók és alkar területein) összekötjük őket, akkor rendszerint feloldódnak.

Egy ilyen kezeléssel az alkarok és kezek újra szabadabbá válnak. Jobban kapcsolódnak az egész testhez, kitágul a rezgő tér. Ez csak akkor lehetséges, ha a megfelelő nyaki és feji blokád is megszűnik, ami aztán többnyire meg is történik. Ha megkérdezzük a kezelt személyt, általában megerősíti, hogy a feje szabadabbá vált vagy egyszerűen jobban lett.

A mellkas

Hasonlóan a kezek felé való áramláshoz gyakran nehezített az áramlás a mellkas felé is. A mellkas az érzelmi tapasztalások helye az emberben. Ha ránézünk, vagy megérintjük, gyakran tudunk meg dolgokat a mélyebb lelki összefüggésekről, melyeknél a fejfájás keletkezik.

Ezzel semmiképp sem azt akarom mondani, hogy a fejfájásnak elsődlegesen lelki okai vannak. De azt igen, hogy többnyire észlelhető egy lelki összefüggés. Az összefüggés azt jelenti, hogy az érzelmi tapasztalat fontos tényezőként nyilvánul meg az ember realitásának sokdimenziós hálójában. A számos, ehhez a hálóhoz kapcsolódó tényezők egyikét sem tekinthetjük egy probléma egyedüli okának, de mindegyik lehet fontos szempont, sőt akár kulcsfontosságúvá válhat, melynek pontosabb vizsgálata aztán elvezethet a probléma egyfajta megoldásához.

Nem ritkán úgy tűnik, mintha a fejfájásoknak éppenséggel a felmerülő lelki témák mély megélését kellene megakadályozniuk. Ha hatékonyan dolgozunk ezekkel a mintákkal, megtörténhet, hogy a kezeltünk fájdalmas érzelmi fázison megy keresztül. Ha shiatsu gyakorlóként egy ilyen szituációt sejtünk, hasznos lehet, ha figyelmesen - anélkül hogy túlzottan hangsúlyoznánk - utalunk ennek a lehetőségére. Itt fontos tisztázni, hogy - ha ez így van - akkor mindenképp egy pozitív fejlődésről van szó.

Minden esetben szükséges, hogy a kezelés során figyelmesen szemügyre vegyük a mellkast. Így pl. összességében szűknek és merevnek tűnhet, ami arra a hajlamra utal, hogy a kezelt személy ezt a területet erős kontroll alatt tartja azért, hogy nem kívánatos mélyebb érzelmi tapasztalásokat csak egy előzetes "vizsgálat" után engedjen megtörténni. Az ilyen merevség esetében nagyon fontos, (mint egyébként mindig) hogy elismerjük a talált minta létjogosultságát, és ne próbáljuk azt megszüntetni. A partner belső rendszerének ereje kétséges esetekben mindig erősebb, mint a kezelő minden lehetősége, hogy az ellenállás ellenében változtassa a mintát. Ha azonban ellazultan észleljük a mintát és tiszteljük, teret és ezzel új lehetőségeket nyitunk számára, akkor valamivel nagyobb a változásra való készség.

Az is lehet, hogy a mellkas felső részén tehetetlennek ható ürességet veszünk észre, mely az energetikai tüdő állapotát tükrözi. Ez a terület fejfájásnál gyakran szembetűnő, inkább egy relatív energetikai hiány miatt. Vagy a mellkas középső része nyilvánvalóan az energetikai szív szorongatott helyzetét mutatja.

Amennyiben közvetlenül ezzel a megnyilvánulással egy testi és egy energetikai szinten is dolgozunk, átmenetileg csökken a mellkasban és ugyanígy a fejjel való összeköttetésben is, a beszűkült rezgési tér érzelmi szükséghelyzete. A fej és nyak viszonylag elkülönült területe visszakapja régi hátországát a mellkasban és így ellazulhat. Lehet, hogy a partner többször mélyet lélegzik és elmondja, hogy csökkent a fejfájása.

Hogy ezzel vajon a kezelés e pillanatán túl a fejfájás megoldása is elindul-e, az sok tényezőtől függ. A döntő az, hogy vajon a partner belső rendszere képes-e ezt a megoldást elfogadni, ami persze mindig további, talán nem is olyan egyszerűen elfogadható, más helyen fellépő változásokat hív elő. Éppen ilyen fontos a kezelő nyitottsága, aki bizonyos távolságtartással figyeli a történteket, elfogadja minden út létjogosultságát, melyet a kezelt választ, és ellenáll minden impulzusnak, hogy egy bizonyos irányba terelje őt. 

A hara

A fejfájás, mint minden más feszítő érzést keltő fájdalmas probléma, a középső melegítő jelenségének is tekinthető. A fa és föld elem valamint a hármas melegítő ott megnyilvánuló energetikai szervei fejfájás esetén - rendszerint azon túl is- többnyire feszültek. Ha ezek a felső harában üresnek tűnnek, akkor általában csak visszahúzódtak a mélybe, hogy ott aztán annál nagyobb eltökéltséggel tartsák magukat egy döntéshez.

Ennek megfelelően a felső harát a bordaívek alól egészen fel a rekeszizomig gyakran feszültnek érezhetjük. Egy ilyen feszültség többnyire egy már hosszabb ideje fennálló minta kifejeződése, mely a kezelő gyors változásra irányuló próbálkozásának bizonyos körülmények között sokáig sikeresen ellenáll. Gyakran kényes érzelmi témák is tükröződnek a feszültségben. A középső melegítő feszültségének kezelése önmagában egy téma, mely sok türelmet, fantáziát és kreativitást igényel a kezelő részéről.

Valójában itt megint arról van szó, hogy nagyobb teret kínálunk fel a feszülő helyeknek az üres területek érintése által, pl. a hara alsó részén vagy a lábon és lábfejen. 
Éppígy segíthet, ha intenzíven és világosan kezeljük azokat a jitsu területeket, amelyek eltorlaszolják az utat a periférián lévő kyo helyek felé. A középső melegítő szerveinek meridiánjai megmutatják az utat a periféria felé, és a rezgési tér megszakításai, melyek ezen az úton találhatók, kijelölhetik a legfontosabb állomásokat a megoldás felé.

A hara alsó része a víz elemet és a test alsó részét tükrözi. A gyakori fejfájásra hajlamos embereknél, mint már említettem, a felszálló (máj-) Kí tendenciája jellemző. Ez a tendencia a felsőtestben fejeződik ki, a vállak és a fej feszülten telítettnek látszanak, míg az alsótest egy észrevehető relatív Kí-hiányt mutat. Az alsó hara ekkor éppúgy, mint a lábak, bokák és lábfejek relatív üresnek, kyo-nak látszanak, akkor is, ha feszültnek kellene lenniük.

Néha már évek vagy évtizedek óta fennáll egy ilyen állapot. Ilyenkor az alsó hara kyo területeivel végzett mély munka a régi időkre emlékeztetheti a testet, s arra, hogy milyen jó érzés itt aktívnak lenni és életteliséget érezni. Mivel a hara sok tekintetben a "tulajdonképpeni" embert tükrözi vissza, sok türelemre van szükség, mivel az ilyen energetikai minták általában nagyon lassan változnak.

A hara csak akkor változik maradandóan, ha maga a kezelt személy átmegy egy változási folyamaton. Ez rendszeres testi és más gyakorlatokat igényel, valamint bátorságot, hogy segítséggel akár bizonyos körülmények között első pillantásra veszélyesnek tűnő utakon is elinduljon (amitől eddig épp a fejfájásra való hajlam óvta meg), és persze időt. Másként egy aktív víz elem és egy élettel teli alsótest nélkül hiányozni fog a felszálló Kí ellensúlyozása és továbbra is megmarad a tendencia, hogy a Kí a fejben torlódjon.

A hát

Egy további út a fejben fogva tartott energia számára, amin a test többi részével újra kapcsolatba kerülhet, a háton át vezet. Abban az esetben is, ha a fejfájásminták keletkezésének egyik oka a hát feszültsége, és akkor is, ha a hát a fejfájás miatt válik feszültté. Ez elsősorban a feszítő fejfájásra érvényes, amely elsősorban a fej hátsó részében nyilvánul meg, de végeredményben a fejfájás más formáira is.

A hát feszültségeivel foglalkozó shiatsuban, mindig a hát különböző szintjeinek eltérő aktivitásait érzékeljük, és célzottan ezekkel foglalkozunk. Így például a felső melegítő a háton nagyon feszült lehet, és kifejezheti egy bizonyos érzelmi tapasztalat megélésének elkerülését a mellkasban. Lehet, hogy a tüdő területe minden feszültség ellenére beesett és üres.

A hát középső része a diagnosztikai területeken és yu-pontokon keresztül a középső melegítőt tükrözi és többnyire feszültnek, telítettnek fog tűnni. A hát alsó része
pedig - nem ritkán a keresztcsont felső részével egyetemben - viszonylag gyengének, üresnek fog látszani.

A shiatsu célja itt az, hogy rátaláljunk a hólyag meridián feszültségére a hátizomzatban és az azt körülvevő kötőszövetben, és hogy kommunikációra serkentsük a különböző szintek ellentétes minőségeit, és megkönnyítsük ezt a kommunikációt.

A lábak és a lábfejek

Végül a shiatsu gyakorló felkínálja a kezelt számára a lehetőséget, hogy a rezgési teret a háton és törzsön túl egészen a lábaikig és lábfejekig kitágíthassa.

A lábak felé fontos átmeneti szakasz a medence, a keresztcsont, a fenék és a lágyék területeivel. Néha épp az itt lévő blokádok oldása teszi lehetővé a fej-váll terület felszabadítását.

A fejfájással küszködő kezeltjeink lábai különböző jeleket mutathatnak. Így például a lábak nehezek és telítettek lehetnek, ami egy viszonylagos energetikai hiány (pl. a lép-hasnyálmirigy ) jeleként léphet fel, és akadályozza a Kí áramlását. A shiatsu célja itt az lehet, hogy pl. a mélyebb területek nyugodt, egyenletes stimulálásával kapcsolatokat hozzunk létre a lábakban az energetikailag telített és hiányos helyek között.

Az is előfordulhat, hogy a lábak vékonynak és üresnek tűnnek habár nagyon feszesek - ez egy gyakori minta a fejfájásoknál.
A feszültség és merevség nagyon sok Kí-t köt le (erre képezték a "máj-Kí stagnálás" kifejezést is). Az a Kí, ami sokáig ilyen beszűkültségben van, bizonyos körülmények között az energia erős felfelé áramlását idézheti elő, amit azonban megint nagy energiák árán kell kontrollálni (ebből fakad a merevség), nehogy a túlzottan felfelé mozduló energia képtelenné tegye az embert a világos gondolkodásra és cselekvésre.

Egy ilyen régóta kontrollált, erősen felfelé mutató tendencia úgy jelenhet meg a szemlélő számára, hogy a felső test és a fej telítettebb és sűrűbb lesz, és bizonyos esetekben - persze nem mindig - fejfájás lép fel. A hara és hát alsó része, a lábak és lábfejek azonban viszonylag vékonyak és üresek maradnak.

Ha ez a kontrollált és nagy feszültség alatt álló energia egy életszakaszban felszabadul, akkor ennek lassan és lépésről - lépésre kell történnie (és ezt többnyire az ember energetikai rendszere csak így teszi lehetővé), mert egyébként a testben hirtelen felszabaduló és felfelé kilövő Kí destruktív módon hathat.

Mint ahogy a karokon és kezeken, a lábakon is bárhol lehetnek fontos kyo és jitsu pontok, amik a felsőtest feltűnő területeivel kapcsolatban vannak, ill. ezt a kapcsolatot akadályozzák.  Ebben az esetben a meridiánokkal végzett munka előhozhatja a fontos kyo és jitsu megszakításokat. Nem ritkán azonban lényeges helyek találhatók az elméleti meridiánlefutásokon kívül is.

Szélsőséges esetben, pl. a gyomor- hármas melegítő-, vagy epehólyag-meridiánok is lehetnek fejfájáskor olyan feszültek, hogy alig érinthetőek. Ha azonban ezek oldódnak, felszabadító hatással lehetnek a felsőtestre is.

És ahogy a kezeken, úgy a lábközépcsontok közti terek feszültségei is lehetnek kulcsfontosságúak a fejben lévő feszültségek oldásában. Ezek is szívesen kommunikálnak a lábközépcsontok közvetlen közelében lévő, vagy az ujjtő ízületeknél, a bokánál, vagy az alsó lábszáron lévő kyo helyekkel.

A talpak nyugodt és mély kezelése is felszabadító lehet - elsősorban akkor, ha ez a terület kyo-nak, élettelennek tűnik - hisz ezek a testnek a legfontosabb összeköttetést jelentik a földdel. A fájdalom, és mindenek előtt a fejfájás mindig azt jelenti, hogy az érintett ember nem csupán belsőleg határolódik el, hanem a környezetének bizonyos területeivel is beszűkíti a kapcsolatot. A földdel való kapcsolat fejfájás esetén azért ilyen fontos, mert a felfelé szálló energiával szemben ez képezi az ellensúlyt és nyújt mentőhorgonyt. 

Hogyan segíthetünk ezen kívül még a kezeltjeinknek

A shiatsu kezelések hatékonyak a fejfájások esetében. A kezelés maga azonban soha nem egy úgymond üres térben történik. A partnerünk mindig egy konkrét élethelyzetben van, mely a kezelésünk hatását támogathatja, vagy gyengítheti.

Ezért fontos, hogy legalább részben ismerjük ezeket az életkörülményeket. Így a beszélgetések során lehetőségünk nyílik tanácsot is adni. Fontosak lehetnek a táplálkozási tanácsok, vagy a mindennapok megszervezésével kapcsolatos támogatás is.

A mindennapi életre vonatkozó tanácsaink számunkra sokszor magától értetődőek, de a partnereinknek akár kinyilatkoztatásként hatnak. Lehetséges, hogy mindezeket már tudják, és csupán szükségük van valakire, akiben megbíznak, és aki még egyszer elmondja nekik.

Általában a fejfájásos embereknél is fontos a rendszeres gyakorlás. Ezek lehetnek egyszerű, de hatékony gyakorlatok, mint pl. a do-in gyakorlatok a fej-váll-nyak-kar területein. Legtöbbször persze ésszerű az egész testet bevonni a gyakorlásba.

A hatha-jóga és hasonló rendszerek vagy a Feldenkrais módszer testi gyakorlatai segíthetnek, mert középtávon, a shiatsu hatásán túl, fejlesztik a partner saját testtudatosságát. A testtudatosság hiánya gyengíti a rezgő teret, megkönnyíti az energiaáramlás megszakadását és a Kí megrekedését a fejben. Az ilyen típusú gyakorlatok azonban jobban átjárhatóvá teszik a testet a rezgő Kí számára, megkönnyítik a mélység, a tér kialakulását, és így a fejfájással ellentétesen hatnak.

Az észlelési gyakorlatok növelik a tudatosságot és ezáltal a teret. A légzőgyakorlatok ugyanezt érik el, erősítve az ellazultsággal. Az új, itt kialakuló terek mindenféle fejfájás ellen hatnak, mivel a fájdalom mindig egyfajta lehatároltság, beszűkülés. A meditáció is ugyanilyen hatással bír.

A saját hara önmasszázsa is gyerekjáték és jótékony hatású, mert ellentétesen hat, amikor a has felső részében hajlamos feltorlódni az energia, a has alsó részében pedig, tudattalan üresség áll fenn. A karokon és a lábakon végzett bizonyos Kneipp-alkalmazások odahúzzák a Kí-t, és így ellenhatást képeznek a felfelé irányuló mozgással szemben, valamint a Kí összetorlódásával a fejben.

Ez kissé önkényes és egyáltalán nem teljes felsorolása azoknak a lehetőségeknek, melyekre a partnereinknek lehetősége van, hogy a shiatsu kezelés mellett önmagukért tegyenek valamit. Minden esetre azonban csak olyan gyakorlatokat ajánljunk, amiket magunk is ismerünk. Csak akkor tanítsunk valamit, ha már gyakoroltuk egy ideig és tapasztalataink vannak vele kapcsolatban.
Az azonban, hogy az ilyen feladatok nagyon fontosak, nem kérdés. Amit az ember önmagáért és a saját egészségéért önállóan, saját akaratából tesz, hosszú távon sokkal hatékonyabb, mint bármilyen más kezelés, amit az ember kap. A shiatsu kezelések és a tanácsaink a partnereink életében ilyen irányú fejlődés kiindulópontjává válhatnak.

Zárszó

Ebben a cikkben azokat a szempontokat ismertettem, amelyek a munkám során számomra különösen fontosak a fejfájással küszködő partnerek esetében. Egy ilyen összeállítás azonban semmiképp sem felhívás arra, hogy lehetőleg minden aspektussal foglalkozzunk, vagyis hogy pl. egy kezelés során minden, a cikkben ismertetett tipikus rezonanciahelyet kezeljünk.

Ha egy körben minden, elméletben fontos testtájat és meridiánt kezelnénk, elvesztenénk kezelői tudatunk tisztaságát. Így azok az információk, melyeket a partner rendszere a kezelés során kapna, homályosak és határozatlanok lennének, és ezért a hatásuk is - a véletlenektől eltekintve - inkább gyenge lenne.

A shiatsu hatása azonban éppen abban áll, hogy egy lehetőleg világos vezérfonalra szorítkozik, melynek következtében a kezelendő területeket annak alapján választjuk ki, hogy milyen benyomásokat kapunk aznap attól a partnertől. A rákövetkező héten ez már teljesen más is lehet.

Ezért fontos, hogy ráhagyatkozzunk a partnerünk intuitív és szubjektív érzékelésére, megtanuljuk azt - adott esetben egy jó tanár segítségével - és bízzunk benne. Így tisztán és világosan láthatóvá válnak a témák és területek, és könnyedén, örömmel tudjuk őket követni. És mint mondtam, egy bizonyos bizonytalanság, hogy vajon jó úton járunk-e, mindig fennáll. És: köztudottan a hibákból tanul az ember leginkább.

Sok örömet a shiatsuval!

Wilfried Rappenecker 2001

Holger Greinus (Hrg): Kyo und Jitsu; Edition Vitalis könyvkiadó, 2001 (német nyelven)

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>