Fordította: Tóth Eszter

Veszít-e a shiatsu az értékéből, ha terápiás szándékkal panaszok enyhítésére használjuk? Ellentmond-e a szándékmentesség elvének az, ha a shiatsu lehetőségeit célzottan alkalmazzuk egy beteg ember támogatására? A beszélgetéseken, melyeken a terápiás shiatsu témájában vettem részt, ilyen gondolatokat fogalmazott meg egy-egy beszélgetőpartner.

A következőkben szeretném megfogalmazni és vitára bocsátani az én értelmezésemet a szándékmentességgel és hatékonysággal kapcsolatban.

A szándékmentesség elsősorban azt jelenti, hogy amikor shiatsut csinálunk, belső terességgel dolgozunk. Ahhoz, hogy valamit elérjünk, normális esetben összpontosítjuk az energiánkat, méghozzá úgy, hogy beszűkítjük magunkat (fizikailag és energetikailag). Ezáltal nagyobb átütő erő keletkezik. Ez a reakció annál jobban megmutatkozik, minél erősebb az ellenállás, amibe adott körülmények között ütközünk.

Ez akkor egy nagyon hatékony módszer, ha úgy gondoljuk, hogy a saját elképzelésünket kell érvényesítenünk. Azonban ha egy embert támogatni szeretnénk abban, hogy a jelenlegi helyzetére megtalálja a megfelelő megoldást, ez az átütő "beszűkültség" komoly akadállyá válik a terápiás munkánkban. Ez a koncentráltság egy bizonyos, számunkra értelmesnek tűnő irányba fogja befolyásolni a pácienst. Azonban valódi fejlődési lépéseket csak akkor tud tenni az ember, ha azok önmagából fakadnak.

A belső teresség az átütő "beszűkültséggel" szemben azt jelenti, hogy elfogadom a páciensem valóságát és ezt teszem a shiatsum alapjává. És ezt nem csupán akkor, amikor minden simán megy, hanem akkor is, amikor nehézségek merülnek fel.

Mindenféle reakcióra úgy tekintek, mint a páciensem érintésemre adott autentikus megnyilatkozására, amit úgy fogadok el, ahogy az megjelenik. Figyelek, megpróbálom megérteni, követni és támogatni azt a mozgást, mely ezekben a reakciókban finoman felsejlik. Ellenállok a kísértésnek, hogy a partnert egy bizonyos irányba kényszerítsem vagy manipulálni akarjam.

Minden valódi gyógyulás csak abban a térben történhet meg, amelyben a panaszok, fájdalom, szenvedés is ott lehetnek. Mi a belső terességünk által támogathatjuk ebben a páciensünket. Ha a shiatsu gyógyász bármilyen oknál fogva is nyomás alatt van, hogy megszüntesse páciense szenvedéseit, akkor a terápiás munka elveszti hatékonyságának egy részét.

Azonban a szándékmentesség semmiképp sem jelenti azt, hogy minden irányultság nélkül csak úgy shiatsu kezelést csinálok, abban a reményben, hogy majd csak lesz valami jó hatása. Éppen ellenkezőleg, egy világos irányultság, a szituáció és az út észlelése melyen haladni akarok, előfeltétele a hatékony shiatsu kezelésnek.

Vagyis semmiképp sem jelenti a szándékmentesség azt, hogy lemondok arról, hogy az elméleti és gyakorlati tudásomat, tapasztalataimat a partner javára legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint alkalmazzam. Ha problémái vannak, akkor szeretném a legjobb tudásom szerint segíteni őt ebben.

A shiatsu alkalmazása a panaszok enyhítése céljából az egyik legnagyobb kihívás a shiatsu gyakorlatban. Még sok évnyi shiatsu gyógyász tevékenykedés után is kísért, hogy a célt, amit elérni szeretnék, gyorsabban elérhetem a jó öreg "beszűküléssel". Ebben az értelemben egy célzott terápiás munka bizonyos mértékig teszt, hogy vajon nem csak a vágyaimban és fantáziámban, hanem a mindennapi gyakorlat valóságában is képes vagyok-e a nehézségekkel egy belső terességgel találkozni.

A szándékmentesség nem morális kérdés. A shiatsuban nem azért törekszem erre az állapotra, mert a páciens jó, és én egy jó ember akarok lenni. Hanem pusztán azért, mert értelmesebb és hatékonyabb (és egészségesebb) így dolgozni. Ez minden. A szándékmentesség a shiatsuban azért hatékonyabb, mert a Kí könnyebben leküzdi a megrekedéseit és könnyebben kiegyenlítődik, ha terességben érintem.

De mit is jelent a hatékonyság ebben az összefüggésben? A shiatsuban véleményem szerint mást kell értenünk hatékonyság alatt, mint ahogy azt a hagyományos nyugati gyógyászatból ismerjük. Ott a hatékonyság egyszerűen azt jelenti, hogy egy kezelési eljárás egy probléma tüneteit statisztikailag kimutathatóan csökkenti.

Ez mindenképp jogos elvárás. Sok páciens elsősorban azért jön hozzánk, mert valamitől meg akar szabadulni, ami fájdalmat okoz neki, vagy más módon nyugtalanítja. Ha a shiatsu ilyen esetekben nem vagy csak ritkán segít, akkor sokan bizonyára nem fognak visszajönni.

A shiatsu gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a páciens észlelhető tünetei inkább egy komplex energetikai történés felszínét képezik. A shiatsuban első sorban ezzel az energetikai dinamikával dolgozunk. Ebben az összefüggésben akkor hatékony a kezelésem, ha az érintésem következtében a panaszokat előidéző megrekedt energia mozgásba jön és változik.

Vegyünk például egy pácienst, aki fejfájás miatt érkezik hozzám. Ezt okozhatja pl. az epehólyag, hólyag, vagy gyomor energia megrekedése. Egy hatékony shiatsu kezelés azt az energiamintát hozza mozgásba, amely a fejfájással kapcsolatban áll.
Egy ilyen kezelés után (vagy már alatta) többnyire enyhül a fejfájás az energetikai kiegyenlítődés hatására. Azonban előfordulhat, hogy átmenetileg erősödnek a panaszok vagy nem következik be javulás. A kezelésem hatékonyságát tehát nem az alapján fogom felismerni, hogy a fejfájás eltűnik-e azonnal vagy sem, hanem hogy a hátterében álló energetikai minták mozgásba jöttek-e?

A shiatsuban egyrész minden tudásommal és tapasztalatommal segítem a páciensem. Másrészt elfogadom, ha az együttműködésünk nem jár a tünetek enyhülésével. Tudom, hogy egy ilyen esetben is hatékony lehet a kezelésem, sokszor olyan hatásokkal, melyek még fontosabbá is válhatnak, mint a panaszok rövidtávú megszüntetése.

Hiszen a shiatsu eszközeivel végzett hatékony munka kétféle módon segítheti a pácienseinket: Először is gyakran enyhülnek vagy teljesen el is tűnnek a panaszok. Másrészt a pácienseink lehetőséget kapnak arra, hogy tanuljanak és fejlődjenek a panaszaik által.

Ha azonban a hatékonyságot szűk értelemben véve a tünetek egyszerű megszüntetéseként értelmezzük, akkor valóban fennáll a veszélye, hogy a shiatsu a mélyebb összefüggések megértésének vonatkozásában és a munkánk valami nagyon lényegeset elveszít.

Ezzel figyelmen kívül hagyjuk azt a folyamatot, melybe a pácienseink belépnek, amikor a shiatsu kezelést veszik igénybe, és elszalasztjuk azokat az egyedülálló lehetőségeket, melyet a shiatsu ebben a vonatkozásban nyújt. Felcseréljük a shiatsu terességét a kényszer "beszűkültségével", hogy gyors eredményt érjünk el.

Sokat ülsz? Fáradt a hátad, merev a nyakad?

Támogasd a feltöltődést, lazítást, a megújulást a do-in gyakorlataival!

Töltsd le az eBook sorozatot, és kezdd el használni a do-in-t még ma!

>